שיתוף

מנהלי משאבי אנוש יכולים ליצור תהליך גיוס פנימי יעיל, שקוף והוגן יותר.

הליך של גיוס פנימי הוא לא רק מועיל לארגון בכך שמסייע לשימור טלנטים ושימור של הכישורים והמיומנויות בארגון, אלא גם מקדם תרבות ארגונית חיובית שבה העובדים מרגישים מוערכים ושהארגון תומך בצמיחת הקריירה שלהם.

שיפור תהליך הגיוס הפנימי הוא קריטי לשמירה על מורל העובדים ולצורך מינוף יעיל של הכישרונות הקיימים בחברה.

להלן 8 טיפים לשיפור הליכי הגיוס הפנים ארגוניים:

1 שקיפות לגבי משרות ותפקידים פתוחים:

יש לוודא שפרסומי מודעות הדרושים הפנימיים הינם ברורים, אינפורמטיביים ונגישים לכל העובדים.

תיאורי התפקיד צריכים לכלול כישורים, אחריות וציפיות מבעל התפקיד. יש להעביר את המודעות על חיפוש מועמדים לתפקידים דרך ערוצים פנימיים של החברה.

2 לעודד הפניות של עובדים:

יש לעודד את העובדים להפנות מועמדים מתאימים (עמיתים) למשרות פתוחות. הפניות מצד עובדים אחרים מובילות לרוב לגיוס איכותי של עובדים שכבר מכירים את התרבות הארגונית של החברה. יש ליישם תוכנית הפניות מובנית, הכוללת תמריצים לעובדים המפנים מועמדים מוצלחים.

3 לזהות ולמנף כישרונות בתוך החברה:

לפני פרסום תפקיד למועמדים חיצוניים, יש לשקול האם יש עובדים קיימים של החברה שהם בעלי הכישורים והפוטנציאל למלא את התפקיד.

יש לבצע הערכת כישרונות ומיומנויות באופן קבוע, כדי לזהות עובדים בעלי פוטנציאל גבוה ולדון איתם בשאיפות הקריירה שלהם.

4 ייעול יישום והערכה:

יש להפוך את תהליך הגשת המועמדות הפנימית לפשוט ככל האפשר, ולבטל צעדים בירוקרטיים מיותרים.

מנהלי משאבי האנוש צריכים לשתף פעולה באופן הדוק עם מנהלי הגיוס כדי לבדוק במהירות בקשות ולבצע הערכות של התאמת המועמדים.

יש לשקול הטמעה של מערכת פנימית למעקב אחר מועמדים כדי לייעל את התהליך.

5 קידום ופיתוח קריירה:

תוכנית חזקה לפיתוח קריירה מעודדת עובדים להישאר בחברה ומספקת הזדמנויות לקידום. מנהלי משאבי אנוש צריכים לאפשר דיונים בין עובדים למנהליהם לגבי יעדי קריירה ותוכניות הפיתוח המקצועי שלהם.

6 משוב ותקשורת:

יש ליצור קשר בשקיפות עם מועמדים פנימיים לגבי מעמדם לאורך תהליך הגיוס. יש לספק משוב בונה לעובדים שלא נבחרו לתפקידים, ולעודד אותם להגיש מועמדות להזדמנויות עתידיות.

יש לשמור על קווי תקשורת פתוחים בין המועמדים לבין מנהלי משאבי האנוש או מנהלי הגיוס כדי לתת מענה לצרכים ולציפיות של המועמדים.

7 ליצור תהליך הוגן ומכיל:

יש לוודא שתהליך הגיוס הפנימי יהיה הוגן וללא משוא פנים. יש להטמיע בארגון הדרכה לנושאי גיוון והכלה כדי למנוע הטיות לא מודעות בקרב מנהלי משאבי האנוש.

יש להשתמש בשאלות ריאיון מובנות ובקריטריוני הערכה כדי להעריך מועמדים בצורה אובייקטיבית.

8 לסקור ולעדכן את המדיניות באופן קבוע:

יש לבצע הערכה ועדכון של מדיניות הגיוס הפנימי של החברה והנהלים, באופן רציף. יש לבקש משוב מאנשי צוות משאבי האנוש והעובדים כדי לזהות תחומים שיש בהם צורך בשיפור. יש לשקול לערוך סקרי שביעות רצון פנימיים כדי לאמוד את תפיסות העובדים לגבי תהליך הגיוס הפנימי.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה