שיתוף

מניעת שחיקה של עובדים תורמת משמעותית לצמיחת הארגון, על ידי שמירה על רמות גבוהות של פרודוקטיביות, יצירתיות ושביעות רצון כללית בעבודה.

רמת המחוברות ורמות המוטיבציה של עובדים – שאינם שחוקים או שרמות השחיקה שלהם הן מינימליות – גבוהות יותר והם משקיעים במשימות כדי לבצע את המיטב והמירב.

השקעה זו משפיעה ישירות על איכות עבודתם ועל יעילותה. מעורבות מוגברת זו מובילה ליכולות טובות יותר לפתרון בעיות, לרעיונות חדשניים יותר ולגישה פרואקטיבית לאתגרים.

כל אלה הם מרכיבים קריטיים לצמיחת הארגון. בנוסף, כשהעובדים אינם שחוקים, גם מספר ההיעדרויות ושיעורי התחלופה נמוכים יותר.

כתוצאה מכך קל יותר לשמר את הטלנטים וניתן להפחית את העלויות הכרוכות בגיוס והכשרה של עובדים חדשים.

במילים אחרות, מניעת שחיקת עובדים היא קריטית לצמיחתו של ארגון מכיוון שהיא מטפחת סביבת עבודה חיובית ותומכת, אשר חיונית למשיכת ושימור אנשי מקצוע מיומנים.

זאת ועוד, כאשר עובדים מרגישים מוערכים ורווחתם נמצאת בראש סדר העדיפויות, יש סיכוי גבוה יותר שהם יפתחו תחושה חזקה של נאמנות ומחויבות לארגון.

נאמנות זו מתורגמת לרמות גבוהות יותר של מאמץ ושל שיקול דעת, כאשר העובדים משקיעים מעל ומעבר לדרישות התפקיד הבסיסיות שלהם, ובכך תורמים להצלחה הכוללת של החברה.

יתרה מכך, ארגונים הנלחמים באופן פעיל בשחיקת העובדים, נמצאים במצב טוב יותר לבניית כוח עבודה גמיש המסוגל להסתגל במהירות לשינויים ולקיים צמיחה ארוכת טווח בנוף עסקי תחרותי.

להלן 6 צעדים לטיפול בשחיקת עובדים:

1להכשיר מנהלים לזהות שחיקה ולטפל בה:

לפני כל דבר אחר יש להכשיר את המנהלים לזהות שחיקה אצל העובדים ולטפל בה. תפקידם של המנהלים הוא חיוני בהטמעה ובשמירה על סביבה תומכת.

2 ליידע את העובדים לגבי הצעדים למניעת השחיקה:

יש לתקשר בגלוי את הצעדים הננקטים לטיפול בשחיקה, וליידע את העובדים לגבי המשאבים העומדים לרשותם בכל הקשור למניעת שחיקה.

שקיפות כזאת בונה אמון ומעודדת שימוש במערכות תמיכה.

3 האצלת סמכויות וקביעת סדרי עדיפויות נכונים:

יש לעודד את המנהלים להאציל סמכויות ומשימות ובד בבד לוודא שאף עובד לא יהיה עמוס באחריות שמעבר ליכולתו לבצע.

במקביל, יש לעזור לעובדים להבין מהו סדר העדיפויות הנכון לביצוע המשימות כדי להתמקד בעבודה החשובה והמשפיעה ביותר. לימוד סדר עדיפויות יעיל יכול להפחית את התחושות של טביעה בעבודה.

בד בבד יש לספק לעובדים כלים וטכנולוגיות המשפרים את הפרודוקטיביות שלהם ומפחיתים את מספר המשימות הרוטיניות שחוזרות על עצמן.

4 להטמיע כלים טכנולוגים:

חשוב להשתמש בכלי אוטומציה וכלי ניהול פרויקטים כדי לייעל זרימות עבודה ולהפחית מתח.

לדוגמה, יש להשתמש בתוכנת מעקב אחר זמן העבודה של כל עובד כדי לפקח על שעות העבודה של העובדים ולוודא שהם לא עובדים מעבר ליכולותיהם באופן קבוע.

5 מנגנוני משוב:

יש להטמיע מנגנונים שבאמצעותם יוכלו העובדים לספק משוב על עומסי העבודה, על רמות הסטרס שלהם ועל שביעות הרצון שלהם בעבודה.

ניתן להשתמש בסקרים רגילים וערוצי משוב אנונימיים לצורך כך.

6 לוודא שיפור מתמשך:

יש לסקור ולהתאים באופן קבוע, מדיניות ונהלים בהתבסס על משוב העובדים וצרכיהם המשתנים.

הפגנת מחויבות לשיפור מתמיד מראה לעובדים שרווחתם היא בראש סדר העדיפויות.

 

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה