שיתוף

להנהלות הבכירות של ארגונים יש תפקיד מרכזי בתרבות ארגונית שמעודדת מחוברות עובדים.

ממחקרים שבוצעו על ידי חברת המחקרים האמריקאית גאלופ עולה, כי לפחות 70% מההבדלים ברמות השונות של מחוברות העובדים תלויים בהנהלה הבכירה.

מסקנת החוקרים היא, כי להנהלה הבכירה יש תפקיד מפתח בטיפוח תרבות ארגונית שמעודדת מחוברות עובדים. כאשר ההנהלה הבכירה פועלת לקידום תוכניות מחוברות עובדים, למנהלים בדרגי הביניים והזוטרים קל יותר לאמץ תרבות זו ולתמוך בה.

מידת המחוברות של ההנהלה הבכירה ומעורבותה בהגברת מחוברות העובדים מאותתת למנהלים בדרגים נמוכים יותר, ולמעשה לכלל העובדים, כי מחוברות עובדים היא נושא שנמצא בעדיפות גבוהה בסדר העדיפויות של הארגון.

תפקידה של ההנהלה הבכירה אינו מתמצה רק בהעברת המסרים לגבי מידת המחוברות של העובדים ובהעברת האחריות להנהלת דרגי הביניים.

תפקידה של ההנהלה הבכירה הוא לבסס תרבות ארגונית שמאפשרת למחוברות העובדים לשגשג. יש מנהלים בכירים שמניחים בטעות כי תרבות ארגונית היא סוג של תופעה חברתית.

אלא שבמציאות, התרבות הארגונית היא בעיקר מכלול הערכים המשותפים של העובדים, הטקסים, ודפוסי ההתנהגות. כל הגורמים הללו משפיעים רבות על כל מעשיהם והחלטותיהם של עובדים.

יש תרבויות ארגוניות שמעודדות את המוטיבציה של העובדים, ולעומתן יש תרבויות ארגוניות שמעבירות לעובדים את המסר שאין להם שליטה על סביבת העבודה שלהם ושאין להם כל תמריץ לשיפור ביצועים.

תפיסת העובדים לגבי התרבות הארגונית תלויה ישירות במעשיהם ובדבריהם של המנהלים השייכים לדרג ההנהלה הבכירה.

מנהלים בדרג ההנהלה הבכירה יכולים לנקוט 4 דפוסי התנהגות שיקדמו תרבות ארגונית רצויה, שמעודדת את הגברת מחוברות העובדים לארגון:

1 לנהוג בעובדים בכבוד: התנהגות ראויה כלפי העובדים אמורה להיות דבר שהינו מובן מאליו, ולמרות זאת, עובדים רבים חשים מנותקים מההנהלה הבכירה משום שהם חשים שלא מכבדים אותם.

אין זאת אומרת שהמנהלים הבכירים צריכים להתיידד עם העובדים. אבל המנהלים בפירוש יכולים להעביר מסר של התייחסות בכבוד לעובדים.

2 לתת לעובדים תחושה שרואים אותם ואת תרומתם: עובדים רוצים להרגיש שהמנהלים הבכירים רואים אותם.

הם רוצים שהמנהלים הבכירים יבינו את הלחצים שהם מתמודדים איתם, והם רוצים שתהיה להם אפשרות להעלות שאלות ולקבל תשובה לדברים שמדאיגים אותם.

3 תקשורת פתוחה עם העובדים: תרבות ארגונית שמעודדת מחוברות עובדים צריכה לכלול תוכנית במסגרתה מתקיימת אינטראקציה בין העובדים למנהלים הבכירים בתוך סביבת העבודה שלהם.

יש חשיבות רבה לכך שהאינטראקציה הזאת תהיה עקבית ומתמשכת ולא מקרה חד פעמי.

4 להבין את חשיבותה הרבה של ההכרה במאמצים ובהישגיהם של העובדים: בארגונים בהם מידת מחוברותם של העובדים לארגון נמוכה, ניכר שנעדרת בהם ההכרה בפועל, ברמה השוטפת, כלפי הישגי העובדים ותרומתם, והיא מוגבלת רק לאירועים רשמיים.

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה