שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

עם הפתיחה המדורגת של המשק חוזרים גם הארגונים לאט לאט לשגרה, אם כי שגרה תחת קורונה.

משרד הבריאות הודיע כי ענפי התעשייה, הייצור והשירותים יוכלו לשוב למתכונת עבודה של 30% מכוח האדם, או עד 10 עובדים בו זמנית במקום העבודה – לפי הגבוה מהם.

הבשורה הטובה היא שמקומות עבודה ועסקים שיעמדו בכללי התו הסגול יוכלו להעסיק כוח אדם בהיקף גבוה אף יותר – עד 100%.

אם כן מה צריך ארגון לעשות כדי לעמוד בתנאי התו הסגול:

1 הצהרת העובד על היעדר חום ותסמינים:
כל עובד יצטרך להגיע לארגון עם טופס הצהרה על מדידת חום והיעדר תסמינים ולחתום עליו.

לשם כך, לפני שהעובד מגיע למקום העבודה (בביתו) עליו למדוד חום ולמלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה.

כל עובד יגיע למקום העבודה עם טופס ההצהרה המלא לאותו יום, והמעסיקים יאספו וישמרו את הטפסים.

עובדים שאינם מועסקים במסגרת העסק של המעסיק, יכולים לתת את ההצהרה בעל פה.

מנהלי משאבי האנוש יפרסמו טופס הצהרה המשקף את הפרטים האמורים באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

2 מדידת חום גם בכניסה למשרד:

פרט להצהרה שהעובד מביא איתו לגבי היעדר התסמינים, ש לבצע גם מדידת חום לעובדים בכניסה למקום העבודה. לא תותר כניסת עובד עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס.

רצוי למדוד את החום לכל עובד ליד עמדת החתמת כרטיס הנוכחות. עובד שחום גופו עולה על 38 מעלות צריך להשלח בחזרה לביתו.

3 מינוי ממונה קורונה בכל ארגון:

כפי שכבר כתבנו כאן, עדיף שממונה הקורונה יהיה מנהל או מנהלת במשאבי האנוש.

4 הקפדה על היגיינה בארגון:

משאבי האנוש יצטרכו להנחות את העובדים ולהקפיד על קיום ההנחיות בכל הנוגע לנושאי ההיגיינה, לרבות הימנעות ממגע קרוב, מלחיצות ידיים, ומשיתוף כלי אוכל.

5 איסור התקהלות במשרדי הארגון:

אין להתקהל בפינת הקפה ובמטבחונים. על העובדים במשרדיהם במידת האפשר.

6 שמירת מרחק בכל מתחם משרדי הארגון:

יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.

7 הסעות לעובדים:

שיבוץ קבוצת עובדים באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת, ככל האפשר.

8 הגבלת מספר עובדים בחדר\משרד:

בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים יוכלו לשהות שני עובדים. עם זאת, בחדרים שניתן להתקין בהם מחיצות בין עובד לעובד באופן שהמחיצה תמנע רסס, ניתן להושיב מספר גדול יותר של עובדים.

10 מספר עובדים בחדרים \משרדים גדולים יותר:

בחדר שגודלו יותר מ-20 מטרים רבועים יוכלו לשהות עד חמישה עובדים. גם כאן, אם ניתן להקים מחיצות בין עובד לעובד באופן שימנע רסס, ניתן להושיב בחדר כזה יותר מחמישה עובדים.

11 פגישות ודיונים:

ניתן לקיים קיום פגישות ודיונים עד שמונה עובדים בחדר.

12 מה קורה אם מתגלה הדבקה:

אם אחד מהעובדים נדבק בנגיף קורונה במקום העבודה, יסגר מקום העבודה כולו או חלקו לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.

13 עובדים עם מחלות רקע ומערכת חיסונית מוחלשת:

מומלץ שעובדים שיש להם מחלות רקע ו\או מערכת חיסונית מוחלשת ימנעו מהגעה פיזית למקום העבודה ויעבדו מביתם.

יצויין, כי משרד הבריאות הורה כי עמידת העסק בכללי התו הסגול תהיה באמצעות רגולציה עצמית.

עסק שעומד בכללים שנקבעו יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור.

עם זאת, אם יתברר שארגון מסויים הפר את הכללים, מדובר בעבירה פלילית והארגון יוחזר למגבלות הקודמות.

את טופס ההצהרה לתקנות לשעת חירום והגבלת פעילות ניתן להוריד מאתר משרד הבריאות.

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה