שיתוף

פיתוח ארגוני הוא המנוף שמאפשר שיפור בביצועים ולכן מהווה את הבסיס להצלחתו העסקית של כל ארגון.

אחת הסוגיות שמנהלי משאבי אנוש מתחבטים בה היא איך ליישם את הפיתוח הארגוני בפועל.

כלומר איך לבנות תוכנית מוקפדת, המשרטטת את מסלול ההתקדמות של הפיתוח הארגוני ושניתן ליישם אותה בפועל.

אין ספק ששיפור ביצועים הוא תוצאה של תהליך מתמשך אבל יש צעדים שמאפשרים לחברה להתקדם בהיבט הפיתוח הארגוני, גם בטווח הקצר ולהגיע להגיע מצטברים.

חשוב שלמנהל משאבי האנוש יהיה מודל שיכול לזהות ולהצביע על המדדים הקריטיים המגדירים את המרכיבים שיש לדאוג להם כאשר מתכננים את הפיתוח הארגוני.

התוצאות העסקיות של הארגון הן אמנם המדדים החשובים ביותר לאמידת הצלחה, אבל  יש מדדים נוספים שמסייעים להעריך גם באיזו מידה מצליחה תוכנית הפיתוח הארגוני.

חשוב לבחור מדדים שניתן להתאים אותם לשינויים בתנאי השוק.

הנקודה החשובה היא שמנהלי משאבי האנוש יכולים להגדיל את הסבירות לביצוע מוצלח של תוכניות הפיתוח הארגוני ולהשיג את היעדים ארוכי הטווח.

להלן 10 צעדים שיישומם מאפשר לוודא שתוכנית הפיתוח הארגוני תתבצע כמתוכנן:

1 תקשורת ברורה בין ההנהלה לעובדים:

תוכנית הפיתוח הארגוני צריכה להיות מועברת בצורה ברורה לכל בעלי התפקידים בארגון, כולל עובדים, מנהלים ושותפים חיצוניים אם יש כאלה (למשל קבלנים עצמאיים).

זה מבטיח שכולם מבינים את היעדים, לוחות הזמנים והתפקידים שלהם בביצוע התוכנית.

2 הגדרת יעדים ומדדים:

יש לחלק את תוכנית הפיתוח ליעדים ספציפיים הניתנים למדידה בעזרת מדדים ברורים להצלחה.

זה עוזר במעקב אחר ההתקדמות ובזיהוי תחומים שעשויים להזדקק להתאמה.

3 הקצאת משאבים:

יש להקצות את המשאבים הדרושים, לרבות כספים, כוח אדם וטכנולוגיה, לתמיכה בביצוע תוכנית הפיתוח.

יש לוודא שהמשאבים מחולקים ביעילות כדי לתעדף יוזמות מפתח ולטפל בצווארי בקבוק פוטנציאליים.

4 האצלת אחריות:

יש להקצות תחומי אחריות על היבטים שונים של תוכנית הפיתוח הארגוני לעובדים ספציפיים או לצוותים ספציפיים בארגון.

יש להגדיר בבירור תפקידים וציפיות, ולהקפיד שמי שלקח אחריות, יעמוד בהתחייבויותיו.

5 ניטור והערכה שוטפים:

יש להקים מערכת למעקב אחר ההתקדמות מול מטרות ויעדי תכנית הפיתוח.

זה יכול לכלול שיחות קבועות, דו"חות התקדמות ומדדי ביצועים. יש להשתמש במשוב זה כדי לזהות תחומי הצלחה ותחומים הטעונים שיפור.

6 הסתגלות וגמישות:

יש להכיר בכך שאתגרים בלתי צפויים או שינויים בסביבה העסקית עשויים לדרוש התאמות לתוכנית הפיתוח.

יש לתכנן אותה תוך הטמעת גמישות בתוכנית כדי להתאים לשינויים כאלה, ולהיות מוכנים להתאים אסטרטגיות לפי הצורך כדי להישאר במסלול.

7 תפקיד ההנהלה הבכירה:

להנהלה הבכירה יש תפקיד מכריע בהנעת ביצוע תוכנית הפיתוח. המנהלים הבכירים צריכים לספק הדרכה, תמיכה ומוטיבציה לעובדים, להבטיח התאמה לחזון החברה ולמטרות הכוללות שלה.

8 הדרכה ופיתוח:

יש להשקיע בפיתוח מיומנויות וביכולות של העובדים כדי להבטיח שיש להם את המומחיות הדרושה לביצוע תוכנית הפיתוח הארגוני בהצלחה.

זה עשוי לכלול מתן תוכניות הכשרה, חונכות או גישה למשאבים חיצוניים.

9 לחגוג אבני דרך והצלחות:

יש להכיר בהצלחות ולחגוג הישגים ואבני דרך לאורך הדרך כדי לשמור על מורל גבוה ועל מומנטום. זה עוזר לחזק את המחויבות של כל העובדים והמנהלים לתוכנית הפיתוח ומעודד המשך מאמץ מצד העובדים.

10 שיפור מתמיד:

יש לתת עדיפות גבוהה לתרבות ארגונית של שיפור מתמיד, ולהפקת לקחים שנלמדו מביצוע תוכנית הפיתוח, כדי לחדד אסטרטגיות וגישות עתידיות. כמו כן יש לעודד משוב כדי להניע צמיחה והצלחה מתמשכים.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה