שיתוף

במצבים של אי וודאות כלכלית נאלצות חברות רבות לעצור רכישות מחברות אחרות. עצירת הרכישות יוצרת בארגונים מצב רוח של קיצוץ עלויות וכתוצאה מכך יש לא מעט חברות שנמנעות מגיוס עובדים.

לכך מתווספת העובדה שגיוס וקליטה אונליין מרחוק הן משימות מאוד מאתגרות עבור מנהלי משאבי אנוש ומנהלי הגיוס.

אין ספק שהנטייה המיידית של הנהלות בכירות בארגונים היא ללכת אחרי אינסטינקט ההישרדות ולהפחית עלויות, ומכאן כאמור, קצרה הדרך לעצירת גיוסי עובדים חדשים.

הצעד השני הוא הורדת שכר רוחבית לכל עובדי הארגון והמנהלים. צעד זה כשלעצמו גורם לכך שעובדים שרוצים להמשיך לקבל דמי אבטלה, ינצלו את הורדת השכר כדי להתפטר בדין מפוטר ולקבל את השלמת הפיצויים לסכום הפיצויים שנצבר בקרן הפנסיה שלהם.

אלא שלא תמיד ולא בהכרח עצירת גיוסים היא הדבר הנכון ביותר לעשות בתקופה זו. לפעמים, דווקא במצבים כאלה, בהם חברות רבות אחרות מפטרות עובדים, צריך לשקול פעולה הנוגדת את האינטואיציה ודווקא עכשיו לפעול לשימור הטלנטים ובעלי המיומנויות שהארגון השקיע רבות בהכשרתם, ובה בעת גם לגייס עובדים חדשים.

בימים בהם טלנטים רבים ובעלי מיומנויות נפלטים מחברות אחרות, יש מקום לשקול פעולות לאיתור אותם טלנטים שנפלטו מחברות אחרות ולגייס אותם.

יתרה מכך, דווקא עכשיו התחרות על אותם טלנטים קטנה יותר ויתכן שלאור זאת ניתן לגייס אותם בתנאים שמבחינת הארגון הם עדיפים על המצב בו נמצא שוק העבודה לפני מרץ 2020.

במילים אחרות, במקום לבצע קיצוץ וצמצום במספר העובדים, יש לשקול ביצוע אופטימיזציה של המשאב האנושי.

ארגון שישכיל לשמר את הכישרונות ובעלי המיומנויות בתקופה הנוכחית, ועל אחת כמה וכמה ארגון שיצליח לאתר ולגייס טלנטים ובעלי מיומנויות שהוכשרו על ידי חברות אחרות ונפלטו מהן, יצליח למצב עצמו טוב יותר לקראת היציאה מהמשבר ואף ישיג צמיחה מואצת במהירות רבה יותר ממתחריו בעוד כמה חודשים לאחר תום המשבר.

בד בבד חשוב דווקא עכשיו לבדוק איך ניתן לנצל ביעילות רבה יותר את הכישרונות והמיומנויות הקיימים בארגון, ולבדוק דרכים לניצול הזדמנויות עסקיות בעסרת הטלנטים ובעלי המיומנויות הקיימים.

במילים אחרות, ארגון שיעשה שימוש נכון וחכם במשאב האנושי יוכל לצאת מהמשבר מהר יותר ממתחרים שהעדיפו לפטר את העובדים הטובים שלהם, וימצב עמו טוב יותר מבחינת נתחי שוק.

אם כן, בעתות של אי וודאות, מוטל על מנהלי משאבי האנוש לגבש תוכניות שיאפשרו לארגון לשמר את המשאב האנושי החשוב שלו, ובה בעת לאתר, לגייס ולקלוט ביעילות (אף שמרחוק) טלנטים שנפלטו מארגונים אחרים.

הרעיון שעומד בבסיס התוכניות הוא איך למקסם את המשאב האנושי, בעיקר כעת כאשר דרישות השכר בענפים רבים צפויות להיות נמוכות יותר מאלה שהיו טרם פרוץ המשבר. זאת, כל עוד השכר המוצע גבוה יותר מסכום דמי האבטלה אותו יכולים אותם טלנטים לקבל בלי לעבוד.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה