שיתוף

אחת המגמות הבולטות של השנים האחרונות היא עובדים שמעדיפים לעבוד במשרה חלקית בכמה מקומות עבודה במקביל.

האפשרות לעבוד בכמה חברות בעת ובעונה אחת מספקת בטחון כלכלי ארוך טווח לעובדים, שכן במקרה של פיטורים הם לא נותרים בלי מקור הכנסה.

פרט לעובדים שבוחרים לעבוד במשרה חלקית, יש גם את אלה שנאלצים מחוסר ברירה לעבוד במשרה חלקית, בארגונים שאינם יכולים לעמוד בתקציב של משרה מלאה לכל אחד מהתפקידים.

מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי בחודש אוגוסט הסתכם מספר המועסקים במשק בכ-3.957 מיליון איש. זוהי עלייה של כ-0.2% לעומת חודש יולי.

מספר המועסקים שעובדים בהיקף מלא של 35 שעות ויותר בשבוע, ירד בכ-1.1% לעומת יולי. מדובר בירידה של כ-34 אלף מועסקים.

מנגד, מספר המועסקים שעובדים בהיקף חלקי של פחות מ-35 שעות בשבוע,  עלה בכ-2.9% לעומת החודש שקדם לו. מדובר בתוספת של כ-25 אלף מועסקים.

אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא מתוך כלל המועסקים ירד מכ-78.3% ביולי לכ-77.6% באוגוסט.

מההתפלגות לנשים וגברים עולה, כי בקרב הגברים אחוז זה הגיע לכ-86.6% ולמעשה נותר ללא שינוי לעומת החודש הקודם, בעוד שבקרב הנשים אחוז זה ירד לכ-67.7% לעומת כ-69% בחודש שקדם לו.

מספר המועסקים שעבדו באוגוסט בהיקף מלא של 35 שעות ויותר (בשבוע הקובע) עלה בכ-1.3% ביחס למספרם ביולי. מדובר בתוספת של כ-34 אלף מועסקים.

מנגד, מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי של פחות מ-35 שעות (בשבוע הקובע) ירד בכ-3.4% לעומת החודש שקדם לו. מדובר בירידה של כ-35 אלף מועסקים).

בעוד שבעבר, המשרות החלקיות היו נחלתן הכמעט בלעדית של אימהות עובדות, הרי שבשנים האחרונות ניתן לראות גם לא מעט אבות שמעדיפים לעבוד במשרה חלקית.

כך או כך, אם בארגון שלכם יש עובדים שעובדים במשרה חלקית ובמקביל עובדים גם בארגונים אחרים במשרה חלקית, יש הכרח לבצע עבורם תיאום מסים.

בכל הנוגע לתיאום מס, ארגונים כבר מתורגלים בכך ומבצעים זאת כעניין שבשגרה. אלא שבנוסף לתיאום מס מול מס הכנסה, יש הכרח לבצע תיאום דמי הביטוח הלאומי, עבור עובד שכיר שעובד בכמה מקומות במקביל.

המטרה של תיאום דמי הביטוח הלאומי היא שהעובדים שלכם לא ישלמו דמי ביטוח לאומי בכל מקום עבודה בנפרד. מדוע?

משום שתשלום נפרד כזה, ללא תיאום, עלול לגרום לכך שעובדים אלה ישלמו דמי ביטוח לאומי בסכומים שהם גבוהים הרבה יותר מהסכום שהם נדרשים לשלם בפועל.

זאת ועוד, גם אדם שמקבל פנסיה מוקדמת וממשיך לעבו כשכיר במקום עבודה אחד או יותר, יש לבצע עבורו תיאום דמי הביטוח הלאומי.

יצויין כאן, כי כי בכל הקשור לניכוי דמי ביטוח לאומי, המעסיק נחשב כמעסיק עיקרי ומשלם הפנסיה כמעסיק משני. אם כן, עבור מי יש לבצע תיאום של דמי ביטוח לאומי.

יש שני סוגי אוכלוסיות שלגביהן רלוונטי לעשות תיאום ביטוח לאומי:

1 יש לבצע תיאום דמי ביטוח לאומי עבור עובד שהכנסתו החודשית מהמעסיק העיקרי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע. גובהו של השכר הממוצע החל מה-1.1.19 מסתכם ב-6,164 שקלים.

אם אתם המעסיק העיקרי של העובד, הרי שאתם הארגון שאמור לבצע את התיאום מול ביטוח לאומי. או לכל הפחות ליידע את העובד שעליו לבצע תיאום מול הביטוח הלאומי.

2 יש לבצע תיאום דמי ביטוח לאומי עבור עובד שהכנסתו החודשית מכל המעסיקים יחד, ומכל משלמי הפנסיה המוקדמת (במקרים שמדובר בעובד שממשיך לעבוד ובמקביל מקבל פנסיה מוקדמת מיותר מגורם אחד) הינה גבוהה ממקסימום ההכנסה, כלומר גבוהה מההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי.

ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי עומדת, החל מה-1.1.19 על 43,890 שקלים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה