שיתוף

הדו"ח הדו-שנתי על חוזקה של הכלכלה הישראלית הוגש החודש למנכ"ל משרד האוצר על ידי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי. מהדו"ח עולה, כי הכלכלה הישראלית ממשיכה להציג ביצועים כלכליים מרשימים, ומאז שנת 2012 היא עומדת על צמיחה של 3.3% ושומרת על פער חיובי מעל ממוצע ה-OECD.

בצד הצמיחה הכלכלית החזקה, מצביע הדו"ח על רמת האבטלה הנמוכה בישראל. נתון זה, כך טוענים מחברי הדו"ח,  תורם לרווחה הכלכלית ולשיפור ברווחה של האוכלוסיות החלשות במדינה.

שיפור משמעותי בשוק העבודה

הדו"ח מייחס את מצבה הטוב של הכלכלה הישראלית, בין השאר, לשורה של רפורמות מבניות מוצלחות, ולאיכות המשאב האנושי במדינה.

בין המגמות הבולטות שתרמו לשוק העבודה מונה הדו"ח את קליטת העלייה מבריה"מ לשעבר בשנות ה- 90', עידוד השקעות בענף ההייטק, הליברליזציה של מערכת ההשכלה הגבוהה, והגדלת התמריצים להשתתפות בשוק העבודה.

למעשה, השיפור המשמעותי בשוק העבודה הוא אחד הסעיפים המרכזיים בדו"ח. בראיית ה-OECD הגידול בהשתתפות בשוק העבודה הינו אחד הגורמים העיקריים לצמצום הפערים ברמת החיים.

חרדים וערבים לא משולבים בענפים רווחיים

בחזית החדשות הפחות טובות, שם הדו"ח דגש על רמת הכישורים הנמוכה בקרב האוכלוסייה החרדית והערבית. מצב זה לא מאפשר לאוכלוסיות אלו להשתלב בענפי משק שפוטנציאל ההשתכרות בהם גבוה כמו למשל בענף ההייטק.

התוצאה של מצב זה, טוענים מחברי הדו"ח, היא שעובדים מאוכלוסיות אלו נאלצים לעיתים קרובות להסתפק במשרות ברמת שכר נמוכה, מה שמגדיל את רמת אי השוויון בישראל.

הדו"ח ממליץ לממשלה לפעול לשיפור רמת הכישורים בקרב האוכלוסיות החלשות, כחלק ממאמציה להפחתת אי השוויון והעלאת הפריון לעובד. המלצה זו הודגשה בייחוד לאור התחזיות להתפתחות הדמוגרפית בישראל בעשורים הקרובים, במסגרתן צפויות האוכלוסיות הערבית והחרדית להוות יחדיו כמחצית מהאוכלוסייה, כבר באמצע המאה הנוכחית.

עוד מדגיש הדו"ח כי לשיפור רמת התשתיות, הרחבת היצע ההון האנושי וקידום רפורמות נוספות בשוק המוצרים, תפקיד חשוב בהבטחת המשך מגמת הצמיחה, הרחבת החלחול על פני שכבות האוכלוסייה השונות והאצת צמיחת הפריון.

הדו"ח מתייחס גם להגדלת התמיכה הצפויה באוכלוסיית הנכים, בסכום של כארבעה מיליארד שקל (כ-0.3% מהתוצר) ומצביע על כך שגם לפני אישור הגדלת התמיכה, העלות הסתכמה בכ-1.4% מהתוצר בישראל, נתון הגבוה מהממוצע ב-OECD העומד על 1% מהתוצר.

צפי: הכלכלה תמשיך לצמוח

ה-OECD מזהיר כי מהניסיון שהצטבר בקרב המדינות המפותחות, צעד זה יגרום לעלייה בביקוש לקצבאות ויתמרץ באופן שלילי השתלבות בשוק התעסוקה בקרב האוכלוסיות החלשות.

בראיה לעתיד, ה-OECD צופה שהכלכלה הישראלית תמשיך לצמוח בשיעור של כ-3.5%, תוך עלייה הדרגתית בקצב האינפלציה. התחזית מבוססת על צפי לסביבת ריבית נמוכה, השקעות גבוהות וההשקה של שדות הגז לווייתן וכריש.

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד אמר עם פרסום הדו"ח, כי "דו"ח ה-OECD שם את מדינת ישראל בחזית הכלכלות המובילות בעולם. הדו"ח מצביע על כך שהכלכלה שלנו צומחת, חזקה, יציבה, עם אחוז אבטלה נמוך ושיעור השתתפות הולך ועולה".

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה