שיתוף

כ-52 אחוזים מחברות ההייטק הפועלות בענפי השירותים, דיווחו במחצית הראשונה של 2023 על צמצום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהיקף התעסוקה שלהן, כך עולה מסקר חדש של הלשכה המרכזית הלסטטיסטיקה.

עוד עולה מהסקר של הלמ"ס, כי מדובר בעלייה חדה ביותר לעומת המחצית הראשונה אשתקד, בה עמד שיעור חברות ההייטק הפועלות בענפי השירותים שדיווחו על צמצום היקף התעסוקה על כ-22 אחוזים.

מהדו"ח של הלמ"ס עולה עו"ד, כי גם במגזרים אחרים חלה עלייה בצמצום היקף התעסוקה אם כי במידה מתונה יותר.

כ-21 אחוזים מהחברות בענפי השירותים ללא הייטק דיווחו במחצית הראשונה של 2023 על צמצום בהיקף התעסוקה, לעומת כ-11% מחברות אלה שדיווחו על צמצום בהיקף התעסוקה במחצית הראשונה של שנת 2022.

מדיווחי המנהלים של חברות בענפי שירותי ההייטק עולה, כי בחצי השנה האחרונה חלה ירידה בהיקף העובדים שעוזבים את החברה מרצון.

מנגד, לא חלה ירידה במספר העובדים שעוזבים מרצונם, בחברות הפועלות בענפי השירותים ללא הייטק. הבדל זה  מעיד על ההבדלים בסביבה הכלכלית בין שני הענפים.

זאת ועוד, כ-33% בלבד מהמנהלים בחברות הפועלות בענפי שירותי ההייטק דיווחו שלא היתה כל פגיעה כלכלית בחברתם במחצית השנה הראשונה של 2023.

עוד עולה מדיווחי המנהלים של חברות הפועלות בענפי שירותי הייטק, שדיווחו על פגיעה כלכלית, כי הגורם המשמעותי ביותר לפגיעה הכלכלית במחצית הראשונה של 2023 היה ירידה בביקושים למוצר של החברה שלהם, והגורם השני בחומרתו הוא  קשיים בגיוס הון סיכון. ​

השוואה בין היקפי התעסוקה בכלל המשק במאי 2023 מול יוני 2023:

מהתפלגות שיעור התעסוקה בכלל המשק על פי חודשים עולה, כי בחודש יוני 2023 עמד שיעור התעסוקה – כלומר שיעור המועסקים מכלל האוכלוסייה – על כ-6.8 אחוזים – ללא שינוי לעומת מאי 2023.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה עמד ביוני 2023 על כ-3.5 אחוזים – ללא שינוי לעומת החודש שקדם לו.

שיעור המועסקים מכלל האוכלוסייה, לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות כלכליות, עמד ביוני על כ-61.6% – ללא שינוי לעומת החודש הקודם.

בחודש מאי 2023 עמד מספר הבלתי מועסקים על כ-159.5 אלף איש, המהווים כ-3.5 אחוזים מכוח העבודה. ביוני פחת מספר הבלתי מועסקים לכ-158.1 אלף איש, ושיעורם בכוח העבודה נותר כ-3.5 אחוזים.

במאי הסתכם מספרם הכולל של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בשנתיים אחרונות, והמועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות, והבלתי מועסקים, בכ-185.5 אלף איש.

ביוני הסתכם מספרם הכולל של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בשנתיים אחרונות, והמועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות, והבלתי מועסקים בכ-187.8 אלף איש. בשני המקרים מדובר בכ-4.1 אחוזים מכוח העבודה.

במאי הסתכם מספרם הכולל של המתייאשים מחיפוש עבודה והלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בשנתיים אחרונות והמועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות והבלתי מועסקים בכ-199.7 אלף איש (כ-4.4% מכוח העבודה), וביוני עלה מספרם לכ-203.1 אלף איש (כ-4.5 אחוזים מכוח העבודה).

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה