עצמאות בסימן שאלה: ירידה משמעותית במספר המשרות הפנויות

עצמאות בסימן שאלה: ירידה משמעותית במספר המשרות הפנויות

ברבעון הרביעי של שנת 2017 ירד מספר המשרות הפנויות ל- 104.1 אלף משרות בממוצע לחודש, לעומת 105.4 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון השלישי

שיתוף
מועסקים בישראל

מועסקים בישראל

על פי נתוני הלמ"ס כפי שפורסמו היום, עצמאות האזרחים הישראליים אינה בשיאה.

הנתונים מתייחסים להיצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות.

ברבעון הרביעי של שנת 2017 מספר המשרות הפנויות ירד ל-104.1 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 105.4 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון השלישי 2017).

היחס בין היצע לביקוש ברבעון הרביעי של 2017 נותר ללא שינוי לעומת הרבעון השלישי 2017 והיה 3.3. היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים ברבעון הרביעי של 2017 עלה ל-2.0 (לעומת 1.9 ברבעון השלישי 2017). בקרב מחפשי עבודה (היצע עבודה) ישנם כאלה שמשלח היד שלהם אינו ידוע. מחפשי עבודה שמשלח ידם ידוע מהווים כ-59% מכלל ההיצע ברבעון הרביעי 2017.

היחס בין ההיצע והביקוש במקצועות ההנדסה

ברבעון הרביעי 2017 היחס בין היצע לביקוש עלה לעומת הרבעון הקודם בקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה; פקידים כלליים ועובדי משרד; עובדי מכירות ושירותים; עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים ובקרב עובדים בלתי מקצועיים.

היחס בין היצע לביקוש ירד ברבעון הרביעי 2017 לעומת הרבעון הקודם בקרב מנהלים ובקרב בעלי משלח יד אקדמי.

משרות פנויות – מנהלים

משרות פנויות מנהלים. באדיבות הלמ"ס
משרות פנויות מנהלים. באדיבות הלמ"ס

ברבעון הרביעי 2017 מספר המשרות הפנויות בקרב מנהלים נותר ללא שינוי לעומת הרבעון השלישי 2017 והיה 2.1 אלף משרות בממוצע לחודש. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-4.3 (לעומת 4.9 ברבעון הקודם).

הביקוש למנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח (סמל 12) היווה כ-46% מהביקוש למנהלים. היחס בין ההיצע לביקוש בקבוצה זאת ירד ל-2.5 (לעומת 4.3 ברבעון הקודם).

הביקוש למנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים (סמל 13) היווה כ-25% מהביקוש למנהלים. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-5.1 (לעומת 5.5 ברבעון הקודם).

הביקוש למנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים (סמל 14) היווה כ-25% מהביקוש למנהלים. היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-5.2 (לעומת 5.1 ברבעון הקודם).

משרות פנויות בהיבט אקדמי

ברבעון הרביעי 2017 מספר המשרות הפנויות בקרב בעלי משלח יד אקדמי עלה ל-17.1 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 15.9 אלף משרות בממוצע לחודש ברבעון השלישי 2017). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-1.3 (לעומת 1.6 ברבעון הקודם).

הביקוש לבעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה (סמל 21) היווה כ-23% מהביקוש לבעלי משלח יד אקדמי. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-0.6 (לעומת 0.8 ברבעון הקודם), כלומר בקרב בעלי משלחי יד אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע.
הביקוש לבעלי משלח יד בתחום בריאות (סמל 22) היווה כ-12% מהביקוש לבעלי משלח יד אקדמי. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-1.5 (לעומת 1.7 ברבעון הקודם).

הביקוש לבעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) (סמל 25) היווה כ- 41% מהביקוש לבעלי משלח יד אקדמי. היחס בין ההיצע לביקוש נותר ללא שינוי לעומת שלושת הרבעונים הקודמים והיה 0.4, כלומר בקרב בעלי משלחי יד אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע. מתוך בעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) עיקר הביקוש (כ-66%) היה למפתחי תכנה (סמל 2512). היחס בין ההיצע לביקוש במשלח היד הזה היה 0.2.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה