שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

עובדים שכירים וגם עצמאים שחלו במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה אחר במהלך עבודתם, תוך כדי העבודה או כתוצאה מהעבודה, עשויים להיות זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי כדי לפצותם על אובדן הכנסה.

דמי הפגיעה המשולמים על ידי הביטוח הלאומי הם לכל היותר עבור 13 שבועות ועד סכום של 1,114.38 שקלים (נכון לשנה זו – 2020).

יתר על כן, עובד שנפגע מקורונה כתוצאה מעבודתו או בעקבותיה, קיבל דמי פגיעה ונותר עם נכות, עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה.

זאת ועוד, עובד שנגרם לו אי כושר עבודה (נכות) חלקי, ושעות עבודתו צומצמו על פי אישור רופא קופת החולים, זכאי גם הוא לדמי פגיעה אך הם יהיו מופחתים על פי היקף הפגיעה.

כלומר, דמי הפגיעה המופחתים ישולמו בהתאם לשעות העבודה שנקבעו באישור הרפואי.

נדגיש כי גם עובדים שכירים וגם עצמאים, מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה באמצעות דמי הביטוח הלאומי המשולמים עבורם או על ידם.

לכן, עובד שכיר או עצמאי שחלה במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה אחר תוך כדי עבודה או בשל עבודתו, ואינו מסוגל לעבוד (בהתאם לאישור רפואי), עשוי להיות זכאי לתשלום דמי פגיעה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה במהלך תקופת היעדרותו.

חשוב ביותר להדגיש, כי בתקופה שבמהלכה העובד השכיר מקבל את הפיצוי עבור הפגיעה, הוא אינו זכאי לדמי מחלה ולא ינוכו לו ימי מחלה ממכסת ימי המחלה שצבר.

עם זאת, עבור יום הפגיעה לא יקבל העובד שחלה דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. לפיכך, עבור יום הפגיעה עצמו המעסיק ישלם את שכרו של העובד.

בנוגע לעובדים ששוהים או שהו בבידוד: עובד שנכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה אבל הוא אינו חולה, אינו זכאי לדמי פגיעה ולא יוכר כנפגע בעבודה, אך הוא עשוי להיות זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת הבידוד.

הזכאים לקבלת דמי פגיעה בעקבות כך שחלו במחלת הקורונה הם:

1 עובד שכיר.

2 עצמאי.

3 מתנדב (שביצע עבודות התנדבות בהקשר לנגיף הקורונה).

כאמור, מדובר במי שחלה בנגיף הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה אחר תוך כדי עבודתו או בגלל עבודתו, והוא אינו מסוגל לעבוד – על פי אישור רפואי.

ברשימת הזכאים לדמי פגיעה כלולים גם תושבי ישראל שעובדים בחו"ל (רה-לוקיישן), אשר חלו בעקבות חשיפה לחולה במהלך העבודה, כל עוד המעסיק של אותו עובד הוא תושב ישראל וחוזה העבודה ביניהם הוסדר ונחתם בישראל.

בנוסף זכאים לדמי פגיעה (ודמי נכות מעבודה אם הפגיעה מתמשכת כפי שהוסבר בכתבה זו) עובדים שחלו כתוצאה מחשיפה לחולה בזמן נסיעת עבודה ובעקבות הטיסה מישראל לחו"ל או הטיסה מחו"ל בחזרה לארץ.

מהו הסכום המגיע: דמי הפגיעה ליום מחושבים על פי 75% מהכנסת העובד החייבת בדמי ביטוח לאומי.

מדובר בהכנסת העובד (כאמור, החייבת בתשלום ביטוח לאומי) אותה קיבל בשלושה החודשים שלפני החודש שבו הוא הפסיק את עבודתו בגלל הפגיעה. סכום זה מחולק ב-90 (לפי 30 ימים בחודש).

נבהיר כאן, כי לעובד שכיר, ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי כוללת את שכרו עבור שעות נוספות, עבור פרמיות ועבור מענקים, לרבות ביגוד, הבראה, ומשכורת 13.

יש להדגיש, כי לגבי עובד שלא קיבל שכר מלא בשלושה החודשים שקדמו לפגיעה, תיבחן האפשרות לחשב את דמי הפגיעה כאילו קיבל שכר מלא.

לשם קבלת דמי הפגיעה מוטל על העובד להביא לביטוח הלאומי אישורים המעידים על כך שלא קיבל שכר מלא בגלל סיבות מוצדקות, לרבות אישורי מחלה, חופשה וכדומה.

עוד נדגיש, כי מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה