שיתוף

חול המועד סוכות מתחיל השנה ביום ראשון ה-1 באוקטובר ומסתיים בערב חג שמחת תורה, ה-6 באוקטובר.

בדיני העבודה אין התייחסות ספציפית לשעות העבודה בימי חול המועד. לפיכך, על פי החוק, יש לראות בימי חול המועד, ימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה המותרות בהן.

ישנם הסכמים קיבוציים בהם נקבע יום עבודה מקוצר בימי חול המועד. מקום עבודה שחל עליו הסכם שכזה, חייב לנהוג בהתאם לאמור בהסכם.

במקומות עבודה רבים מקובל לעבוד בימי חול המועד מספר שעות מצומצם לעומת מספר השעות בימי עבודה רגילים. נוהג זה מחייב את המעסיק להמשיך ולפעול בדרך זו.

יש מעסיקים שמחליטים לסגור את מקום העבודה במהלך חגי סוכות ושמח תורה ובמהלך ימי חול המועד ולהוציא את כל העובדים לחופשה כפויה.

מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך ערב החג יסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה על חשבות ימי החופשה השנתית שלהם.

כמו כן הוא רשאי להחליט על חופשה מרוכזת לתקופה של כמה ימים, שבהם ערב החג וגם ימי חול המועד. אבל יש לכך שתי מגבלות:

1 אם מספר ימי החופשה הכפויה, כולל יום המנוחה השבועית, הוא שבעה ימים לפחות, יש להודיע לעובדים לפחות שבועיים מראש על הוצאתם לחופשה ועל תאריך תחילתה.

2 על המעסיק לוודא כי לעובד יש מספיק ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול. לא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.

יצויין, כי ימי חג לא נכללים במספר ימי החופשה השנתית שנגרעים ממכסת ימי החופשה של העובד. כלומר, אם ימי החג חלים במהלך החופשה, ימי החג לא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.

מעסיק שמעוניין להוציא לחופשה עובדים שאין לזכותם מספיק ימי חופשה לניצול, יכול לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:

1 לא להוציא לחופשה את העובדים שחסרים להם ימי חופשה שנתית.

2 להוציא לחופשה בתשלום את העובדים שאין לזכותם מספיק ימי חופשה שנתית לניצול אבל הוא אינו יכול לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצברו בעתיד.

3 להוציא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) את העובדים שאין לזכותם ימי חופשה שנתית, בתנאי שהעובדים מעוניינים לצאת לחל"ת באותו מועד והם נתנו לכך את הסכמתם.

זאת ועוד, עובדים שמעוניינים לצאת לחופשה במועד מסוים, ואין להם מספיק ימי חופשה צבורים, רשאים, בתנאי שקיבלו את הסכמת המעסיק, לצאת ליותר ימי חופשה ממספר הימים שצברו, על חשבון ימי חופשה שיצברו בעתיד או כחופשה ללא תשלום.

מה קורה לגבי ימי מחלה בעת החגים וחול המועד:

חוק דמי מחלה לא מתייחס אל גובה התשלום עבור יום מחלה של עובד שחל ביום חג. במקרה שהעובד נעדר בגלל מחלה, ובמהלך תקופת המחלה חלו ימי חג, יש שתי פרשנויות לגבי השכר שיקבל (שתי פרשנויות אלה אפשריות משום שבתי הדין עדיין לא דמו בכך ולא פרסמו פסיקה רלוונטית):

1 המעסיק ישלם לעובד תשלום עבור יום המחלה שחל ביום החג, בסכום דמי מחלה הקבוע בחוק.

2 המעסיק ישלם לעובד עבור יום החג במלואו, כלומר 100 אחוז משכרו, משום שאילו העובד לא היה חולה, הוא היה מקבל עבור יום החג תשלום שכר מלא.

מה לגבי עבודה במוצאי החג:

עובדים שמועסקים במוצאי חג זכאים לשכר רגיל. אבל אם עובד החל לעבוד במוצאי החג לפני שחלפו 36 שעות מאז סיים את עבודתו שלפני החג, הרי שהעבודה במוצאי החג תחשב לעבודה ביום חג, ולכן הוא זכאי לשכר בשיעור של 150 אחוז משכרו הרגיל (תוספת של 50 אחוזים).

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה