שיתוף

חג הפסח שיחול ביום שישי בעוד כשבוע וחצי (ב-15 באפריל) יהיה יום חופש לרבים אבל יהיו גם לא מעט עובדים שיצטרכו לעבוד במהלך החג ובמוצאי החג, בין אם משום שהמעסיק דורש זאת מהם או שירצו לעבוד בחג כדי להגדיל את הכנסותיהם.

הכתבה: עבודה בחג הפסח: תשלום עבור עבודה בחג וזכאות לחופשה בערב החג, עסקה בסוגיית הזכאות לימי חופשה בחג הפסח, וכן בשעות העבודה בערב החג ובזכאות לשעות נוספות של עובדים שעתיים ויומיים.

כתבה זו עוסקת בתנאי ההעסקה והתשלום לעובדים במשכורת חודשית, שעות נוספות ועוד.  

עובד במשכורת חודשית שעובד בחג הפסח זכאי לתוספת של 50% מערך שכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג. כמו כן הוא זכאי  למנוחת פיצוי בהתאם לרשום בהיתר העסקה בשבת.

יודגש כאן, כי מנוחת הפיצוי הינה בתשלום שכן אסור למעסיק לנכות משכרו החודשי של העובד את שעות ההיעדרות במהלך מנוחת הפיצוי.

גם במקרים שבהם החג חל בשבת, זכאי העובד לתוספת של 50% בלבד משכר עבודתו עבור שעות העבודה בחג (כלומר בסך הכול 150 אחוזים מהשכר הרגיל). הסיבה לכך היא שאין כפל תשלום בגין עבודה בחג שחל בשבת.

מתי יקבל העובד שכר גבוה יותר עבור עבודה בחג: במקרים בהם חל על העובד במקום העבודה הסכם קיבוצי ענפי או הסכם קיבוצי מיוחד, או צו הרחבה ענפי, או חוזה עבודה אישי, או נוהג הנהוג במקום העבודה וקובע תמורה עבור עבודה בחג, שהיא בשיעור גבוה יותר מהשיעור שנקבע בחוק. במקרים אלה תחול ההוראה המיטיבה עם העובד.

שעות נוספות בחג הפסח: אם עובד מועסק במהלך החג בשעות נוספות שהן מעל למכסת השעות היומית או השבועית שלו, הוא יהיה זכאי לשכר עבור העבודה בחג.

בנוסף לגמול הרגיל עבור שעות נוספות – ובדומה לגמול שעות נוספות עבור עבודה בשבת – העובד יהיה זכאי לתמורה הבאה:

עבור השעתיים הנוספות הראשונות הוא יקבל 175 אחוזים משכרו הרגיל על פי החישוב הבא: יש לתת לו 150% משכרו הרגיל עבור העבודה בחג, פלוס 25% בגין השעות הנוספות. כלומר, 175% בסך הכול.

החל מהשעה הנוספת השלישית יקבל העובד 200% משכרו הרגיל על פי החישוב הבא: יש לתת לו 150% משכרו הרגיל עבור  העבודה בחג פלוס 50% בגין השעות הנוספות, כלומר 200%.

דוגמה לשם המחשה: נניח שעובד עבד בשבוע מסויים 40 שעות בחמשת ימי השבוע הראשונים וקיבל 50 שקלים לשעה. ביום שישי היה יום חג והעובד עבד ביום זה שש שעות.

עבור השעתיים הראשונות בחג (עד למכסה השבועית של 42 שעות שבועיות), הוא יהיה זכאי לשכר של 75 שקלים (כלומר 150 אחוזים מ-50 שקלים).

עבור שתי שעות העבודה הנוספות בחג (שמעבר ל-42 השעות השבועיות), העובד יהיה זכאי ל-87.5 שקלים (175% מתוך 50 שקלים).

עבור שתי שעות עבודה נוספות שמעבר לשעתיים הנוספות הראשונות בחג, כלומר, עבור השעה הנוספת השלישית והרביעית, העובד יהיה זכאי לקבל 100 שקלים לשעה (200 אחוזים של 50 שקלים).

עבודה במוצאי חג הפסח: בעקרון, עובדים שמועסקים במוצאי חג זכאים לשכר רגיל.

אבל אם העובד החל לעבוד במוצאי החג, לפני שחלפו 36 שעות (שעות המנוחה) מהרגע בו סיים את עבודתו לפני החג, תיחשב העבודה במוצאי החג כעבודה ביום חג, המזכה את העובד בשכר בגובה 150%.

דוגמה לצורך המחשה: אם העובד סיים לעבוד בערב החג בשעה 13.00, ובמוצאי החג הוא החל לעבוד בשעה 20.00 עם צאת החג, הרי שחלפו רק 31 שעות מהרגע שסיים את עבודתו בערב החג ועד שהחל את עבודתו במוצאי החג.

לכן, כאמור, כל עוד לא חלפו 36 שעות מאז הפסקת עבודתו בערב החג, הוא נחשב כמי שעובד בחג וזכאי לגמול עבור העסקה בחג. כל שעת עבודה במוצאי החג עד השעה 1.00 אחרי חצות, תזכה את העובד בשכר המתקבל עבור העסקה בחג.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה