סיוע כספי לעולים חיילי מילואים

סיוע כספי לעולים חיילי מילואים

משרד העליה והקליטה אישר הטבות מיוחדות לעולים שהינם חיילי מילואים בשרות מילואים פעיל

שיתוף
סיוע כספי לעולים חיילי מילואים

סיוע כספי לעולים חיילי מילואים

במסגרת חגיגות שנת ה- 70 למדינת ישראל ומתוך הוקרה לעולים התורמים לביטחון המדינה בשל היותם חיילי מילואים בשרות מילואים פעיל וזאת למרות ההתמודדות עם חבלי הקליטה וההשתלבות המורכבת בחברה הישראלית, החליט משרד העלייה והקליטה להרחיב הסיוע לאוכלוסייה כאמור.

זאת, בנוסף להטבות המצוינות בהחלטות ממשלה מספר 4712 ו-1447.

שרת העלייה והקליטה סופה לנדבר מדגישה: "סיוע לעולים אשר פעילים בשירות מילואים ותורמים מזמנם למדינתנו, למרות קשיים יום-יומיים בהם נתקלים בדרך להשתלבותם והסתגלותם בארץ, הינו מעשה חשוב ונחוץ בעבודת המשרד עם העולים הצעירים שלנו".

לפי הנוהל החדש, עולים חדשים עד גיל 32, המתגוררים בארץ עד 10 שנים, אשר שרתו בשרות מילואים פעיל 20 ימים לפחות בתקופה של שלוש שנים רצופות יקבלו סיוע כספי והטבות במספר תחומים סוציו-אקונומיים:

סיוע במסגרת מינהל הסטודנטים, לדוגמא:

9 חודשי קיום בסך 1,000 ש"ח בחודש במשך שנה אחת אקדמית בזמן לימודי תואר ראשון בסיוע המינהל.

השתתפות המשרד בקורס פסיכומטרי עד לסכום של 5,000 ש"ח ולא יותר מ-80% מעלות קורס זה מגורם ממשלתי אחר.

סיוע בתעסוקה ובהכשרה מקצועית, לדוגמא:

הענקת וואוצ'ר לצורך הכשרה מקצועית מותאמת לאפשרויות שוק העבודה בנוסף ובמקביל לכל סיוע אחר, בגובה עד 7,000 ש"ח ולא יותר מ-80% מסך עלות ההכשרה בפועל.

במידה ומימש את זכאותו לוואוצ'ר ונדרש להכשרה מקצועית אחרת, זכאי לסיוע במסגרת זו בשנית.

סיוע במימון העסקת עולים – המשרד יעניק למעסיקים הקולטים סיוע בסכום שווה לסך 75% מגובה שכר מינימום לתקופה של 6 חודשים.

סיוע ביזמות עסקית, לדוגמא:

זכאי על פי נוהל חדש שפתח עסק בסיוע משרד העלייה והקליטה, יהיה זכאי בנוסף לסיוע הרגיל בתחום היזמות העסקית, הניתן על ידי משרד העלייה והקליטה לעולים, גם ל"מענק עידוד יזמות" בסך 5,000 ש"ח.

תמריץ אישי וחד פעמי לקידום התכנית השיווקית והתפעולית של העסק, לצורכי התפתחות עסקית וניהולית בהיבטים הפיננסיים והמקצועיים.

ליווי עסקי: 40 שעות ליווי והדרכה על ידי יועץ עסקי – 10 שעות ייעוץ בענייני מיסוי עם רואה חשבון.

משרד העלייה והקליטה ממליץ לכל העולים המשרתים בשרות מילואים לפנות לרכזם האישי מטעם המשרד בקרבת מקום מגוריהם לצורך בדיקת זכאותם והגשת בקשות לסיוע על פי הצורך.

רישום ליריד משאבי אנוש HRexpo2021

אין תגובות

השאר תגובה