ניסוי החל מה 1.2 – יותר שעות בית להורים עובדים

ניסוי החל מה 1.2 – יותר שעות בית להורים עובדים

המלצות דו"ח ועדת שטראובר לקידום נשים בשירות המדינה, הובילו לפיילוט שיחל ב 1 בפברואר בו הורים עובדים יזכו ליותר 'שעות בית' עם ילדיהם.

שיתוף
העסקת אמהות

העסקת אמהות

על פי החלטתו של נציב שירות המדינה, בהתאם להמלצות ועדת שטראובר, הפיילוט יתחיל ב- 1 בפברואר השנה ויאפשר ביצוע שעות נוספות מהבית להורים עובדים.

בעקבות החלטת הממשלה לביצוע הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירותי המדינה, הוקמה ועדת שטאובר אשר החליטה להמליץ על פיילוט שיאפשר לעובדים להמשיך את שעות העבודה נוספות שלהם מהבית. הפיילוט יכלול את העובדים המוגדרים ב"משרת הורה", כשהוא יכול להתחלק בין שני הורים שינצלו אותו, או רק אחד מהם על פי החלטתם.

הניסוי יימשך שנתיים כאשר תהעה אפשרות להאריך אותו בשנה נוספת במידה ויתגלה צורך בכך ובאישור נציבות שירות המדינה.  מטרת הפיילוט בעיקר לקדם נשים בעבודה ולצמצם את פערי השכר. יעילות התכנית תימדד ע"פ מספר העובדים שינצלו את הפיילוט. 

בניסוי ישתתפו עובדי ועובדות שירות המדינה מדרגות הביניים ומעלה, כיוון שהשכר בדרג היותר בכיר הוא יותר גבוה ולכן הפערים מורגשים יותר. 

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה