משרד הרווחה מחפש יועצים ארגונים

משרד הרווחה מחפש יועצים ארגונים

נדרשים שירותי ייעוץ ארגוני וניהולי בתחומי אבחון ופיתוח ארגוני, שיפור שיטות ותהליכי עבודה, הקניית ידע ומיומנויות ארגוניות וניהוליות, תרבות ארגונית, פיתוח והטמעת תהליכי איכות ועוד

שיתוף
משרד הרווחה

משרד הרווחה פרסם מכרז פומבי לקבלת שירותי ייעוץ ארגוני וניהולי ליחידות המשרד והשירותים החברתיים.

שירותי הייעוץ הארגוני והניהולי הנדרשים הם בתחומים: אבחון ופיתוח ארגוני, שיפור שיטות ותהליכי עבודה (ארגון ושיטות), הקניית ידע ומיומנויות ארגוניות וניהוליות, תרבות ארגונית, פיתוח והטמעת תהליכי איכות, אסטרטגיה ארגונית, גישור ופתרון קונפליקטים ותמיכה ביחידות במשבר.

 תקופת ההתקשרות תהיה בת שנה אחת ולמשרד שמורה האופציה להארכת ההסכם מדי שנה לתקופה של שנה או חלק ממנה, עד חמש שנים בסך הכל.

דרישות הסף להגשת הצעה הן:

* השכלה – תואר ראשון לפחות באחד מן התחומים הבאים: הנדסת תעשייה וניהול, ייעוץ ארגוני, מדעי ההתנהגות, משאבי אנוש, מדעי החברה,  מדיניות ציבורית, עבודה סוציאלית, מינהל עסקים.
* ניסיון מקצועי – נסיון מקצועי מוכח של שלוש שנים לפחות.
* איתנות פיננסית – אם המציע הינו תאגיד, עליו לצרף להצעתו דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2009 ו-2010 או דוחות כספיים מסוקרים בתוספת אישור השלטונות להארכת התקופה להגשת דוחות כספיים.  אם המציע הינו עצמאי, עליו להגיש דוחות שומה חתומים על ידי מס הכנסה ואישור מהבנק, כי איננו לקוח מוגבל בשנתיים האחרונות.
על המציע לקבל לפחות ציון 50 מתוך 100 במבחן האיתנות הפיננסית, המקובל בחשבות המשרד. המבחן מורכב מניקוד של מספר פרמטרים, כגון: מדד אלטמן, יחס שוטף, יחס כיסוי, היקף ההון העצמי ומדדים כלכליים פיננסים אחרים.

 ניתן להגיש הצעות  עד ה-17 בנובמבר בשעה 12:00. תחילת מתן השרות עם גמר הליכי המכרז.

אין תגובות

השאר תגובה