מצטיין במתמטיקה? תזכה לשכר גבוה יותר

מצטיין במתמטיקה? תזכה לשכר גבוה יותר

על פי הכלכלן הראשי במשרד האוצר, חזקים במתמטיקה, פתרון בעיות, וקריאה ישתכרו שכר גבוה יותר

שיתוף

השפעת מיומנויות על השכר

הסקירה הכלכלית השבועית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, עסקה השבוע בין היתר בהשפעת רמת מיומנויות היסוד על השכר.

הנתונים מראים כי ההשפעה של רמת המיומנות על השכר בישראל גבוהה יחסית, והיא שלישית רק לצ'ילה וסינגפור. הדבר, על פי הסקירה, נובע מכך שהמיומנויות בישראל נדירות יחסית ולכן המחיר היחסי שלהן במונחי שכר לעובד, גבוה.

התובנות העולות מכך הן כי ההשקעה לשיפור המיומנויות בישראל היא גבוהה וכדאית במיוחד.

כיצד התבצע הסקר?

סקר המיומנויות (PIAAC) הוא סקר בין-לאומי שעורך ארגון ה- OECD ב- 32 מדינות. הסקר בודק באמצעות עריכת מבחנים זהים בכלל המדינות המשתתפות, את רמת המיומנות של בוגרים בגילאי 16 עד 65 בשלוש מיומנויות יסוד: אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת.

המיקוד במיומנויות אלו נעשה על רקע ההכרה בחשיבותן להשתלבות בעולם העבודה ובחברה בת זמננו. ואכן, אנשים המזוהים באמצעות הסקר כבעלי מיומנויות גבוהות נוטים להיות מועסקים בשיעורים גבוהים ולהרוויח שכר גבוה יחסית. כמו כן, הם נוטים לתת יותר אמון באחרים, להשפיע יותר על ההליך הפוליטי ולדווח על בריאות טובה יותר .

מבין שלוש המיומנויות הנסקרות, השוואת האוריינות המתמטית בין מדינות נחשבת לאמינה ביותר, ולכן הוחלט להתמקד ברכיב זה בסקר . אוריינות מתמטית מוגדרת כיכולת לעבד, לפרש ולהעביר מידע ורעיונות מתמטיים, זאת במגוון רחב של סיטואציות מהחיים הבוגרים.

ציונים בישראל

מיומנויות נמוכות במיוחד אצל חלק מהישראלים הובילה לממוצע ציונים נמוך יחסית. ממוצע הציונים בישראל נמוך מממוצע ה- OECD בכל אחת משלוש מיומנויות היסוד שנמדדו, ובכלל זה באוריינות מתמטית. הציון הממוצע של הישראלים שנסקרו במיומנויות מתמטיות עמד על 251 נק' (מתוך 500), זאת כאשר ממוצע ה- OECD לרכיב עמד על 263 נק', הממוצע בארה"ב על 253 נק' והממוצע ביפן, בה המיומנויות הן הגבוהות ביותר, עמד על 288 נק'.

התשואה למיומנויות בישראל גבוהה יחסית

כיצד אם כך משפיעות המיומנויות הקוגניטיביות על השכר? ובכמה השפעה זו שונה בין מדינות.
Hanushek ואחרים (2016) בחנו את ההשפעה של המיומנויות בכל המדינות שהשתתפו בסקר ובכללן ישראל, באמצעות משוואה סטנדרטית בה השכר של בני 54-35 מוסבר על ידי הוותק, הוותק בריבוע, המגדר ומידת האוריינות המתמטית של הפרט.

מהנתונים עולה כי ההשפעה של רמת המיומנות על השכר בישראל גבוהה יחסית, והיא שלישית רק לצ'ילה וסינגפור. בישראל עלייה של סטיית תקן ברמת האוריינות המתמטית תנבא עלייה של 28% בשכר, זאת בהשוואה לעלייה של 20% בממוצע המדגם . הדבר נובע מכך שהמיומנויות בישראל נדירות יחסית, ולכן המחיר (היחסי) שלהן, במונחי שכר לעובד, גבוה. מכך ניתן להסיק כי ההשקעה לשיפור המיומנויות היא גבוהה, ובישראל היא גבוהה וכדאית במיוחד.

יריד תעסוקה וירטואלי אוניברסיטת תל אביב

אין תגובות

השאר תגובה