שיתוף

שביתה שבמסגרתה מופסקת העבודה או מתבצע שיבוש מאורגן של מהלך העבודה הרציף, היא אמצעי שעובדים יכולים לנקוט במסגרת סכסוך כלכלי (סכסוך עבודה) בינם לבין המעסיק.

בתקופת השביתה מושהה חוזה העבודה האישי בין העובד למעסיק, לכן העובד לא חייב לבצע את עבודתו, ואילו המעסיק לא חייב לשלם שכר עבור אותה תקופה.

מתי מעסיק חייב לשלם שכר לעובד בתקופת שביתה? כאשר למרות השביתה, העובד עומד לרשות המעסיק ומוכן לעבוד (בעת קיום השביתה).

בעקרון, עובדים ששובתים לא זכאים לשכר בגין תקופת השביתה. אבל בדרך כלל, לאחר שהשביתה מסתיימת, העובדים וההנהלה מגיעים להסכמה על תשלום שכר מלא או חלקי בתקופת השביתה.

מה המשמעות של שביתה על ידי עובדי קבלן: כאשר עובדי קבלן מועסקים במקום עבודה שבו מתרחשת שביתה, והם מוכנים להגיע לעבודה ולעבוד, אבל המעסיק לא מסוגל לספק להם עבודה, הם זכאים לשכר למרות שבפועל לא עבדו.

במילים אחרות, כאשר עובד הקבלן לא שובת, והוא מוכן לבצע את העבודה, אבל המעסיק שלו, שהוא הקבלן, לא יכול לספק לו עבודה בשל שביתה אצל מזמין העבודה, עובד הקבלן זכאי לקבל שכר מהמעסיק (קבלן כוח האדם), גם אם לא עבד בפועל.

מקרה מעט אחר הוא מקרה של עובדי מיקור חוץ. המשמעות היא שעובד מועסק בחברה שמספקת שירותים ללקוח מסוים (של אותה חברה), והעובד עובד בפועל בדרך קבע אצל מקבל השירות (הלקוח).

לדוגמה, כאשר חברת תוכנה שמעסיקה מתכנתים, מבצעת פרויקטי תוכנה אצל לקוח אחד מסוים (לקוח של חברת התוכנה), אותם מתכנתים נקראים עובדי מיקור חוץ.

כאשר שעובדיו הישירים של אותו לקוח שובתים, וכתוצאה מכך עובד מיקור חוץ לא יכול לעבוד, אזי למרות שהוא לא קשור בסכסוך העבודה ואין לו חלק בשביתה, המעסיק שלו (חברת התוכנה) חייב לשלם לו שכר, כל עוד הוא מוכן לבוא ולבצע את עבודתו אצל הלקוח, ועבודתו נמנעה ממנו עקב השביתה שאין לו חלק בה.

למעסיק אסור לפטר עובד בגלל השתתפותו בשביתה. במקרים בהם עובד פוטר בגלל השתתפותו בשביתה, הוא יכול להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה נגד המעסיק. בית הדין יכול להורות למעסיק להחזיר את העובד לעבודה או לפסוק לו פיצויים.

מה קורה אם השביתה מתקיימת במהלך חופשה שנתית של העובד: ימי שביתה לא נספרים כימי חופשה. כלומר, אם במהלך חופשתו של העובד, מקום העבודה שובת, אין להוריד לעובד את אותם ימי שביתה מסך ימי החופשה השנתית שלו.

במילים אחרות, אם בעת שעובד שהה בחופשה פרצה שביתה, על המעסיק לראות בחופשה כנפסקת באותם ימים ויש להשלימה ככל האפשר בתוך אותה שנת עבודה.

יתרה מכך, לא ניתן להוציא עובד לחופשה בזמן השביתה. אם העובד יצא לחופשה לפני הכרזת השביתה, הרי שבזמן השביתה תופסק חופשתו.

העובד לא יקבל דמי חופשה עבור ימי השביתה, והמעסיק לא ינכה ימים אלה ממכסת ימי החופשה הצבורים לזכותו.

זאת למעט עובדי מדינה שיצאו לחופשה לפני שנודע להם על קיום השביתה. עובדים אלה ימשיכו בחופשתם, כלומר ישולמו להם דמי חופשה עבור החופשה, כולל הימים שבהם היתה שביתה.

מה קורה כאשר פורצת שביתה במהלך חופשת מחלה: עובד שנמצא בחופשת מחלה יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה גם במהלך תקופת שביתה. בניגוד לחופשה שנתית, החוק לא קובע שתקופת המחלה מופסקת בזמן שביתה.

לכתבה השנייה בסדרה: איך משפיעה שביתה על הזכויות הסוציאליות הנובעות ישירות מהוותק של העובד.

לכתבה השלישית בסדרה: מתי נגרם לעובדים נזק בגלל שביתה ומתי אין פגיעה בזכויות הסוציאליות.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה