מחקר קובע: עובד רע אחד יכול להשחית צוות שלם

מחקר קובע: עובד רע אחד יכול להשחית צוות שלם

על פי הפתגם תפוח רקוב אחד יכול להרקיב את כל היתר. מסתבר, שכך גם בצוות העובדים

שיתוף
השפעת עובד רע על הצוות

השפעת עובד רע על הצוות

במחקר של הרווארד עסקים (Harvard Buisness) על "הדבקת הונאה" נמצא, כי גם העובדים הישרים ביותר נוטים לבצע התנהגות בלתי הולמת אם הם עובדים לצד אדם לא ישר. על אף שזה נחמד לחשוב כי עובדים נאמנים יניעו את העובדים הלא ישרים לבחירות טובות יותר, זה קורה בפועל רק לעתים נדירות.

בקרב עמיתים לעבודה, קל יותר ללמוד התנהגות רעה מאשר טובה.

חשוב להבין כי עלויות של עובד בעייתי נמדדות מעבר להשפעות הישירות של פעולותיו של העובד. התנהגויות רעות של עובד אחד מגדילות את ההתנהגויות השליליות של עובדים אחרים באמצעות השפעות עמיתים.

ההיסטוריה, כמו גם האירועים העכשוויים – זרועים בהתפרצויות של התנהגות לא הולמת בקרב עמיתים לעבודה, כגון: חותמי משכנתא שהובילו למשבר הפיננסי, ברוקרים לסוכנויות בחדרי דוודים, כגון סטראטון אוקטמונט, ועוד.

במחקר של הרווארד עסקים, החוקרים רצו להבין עד כמה התנהגות שלילית מדבקת. לשם כך הם בחנו השפעות עמיתים בהתנהלות לא הולמת של יועצים פיננסיים, תוך התמקדות במיזוגים בין חברות ייעוץ פיננסי שכל אחת מהן מכילה מספר סניפים. במיזוגים אלו, היועצים הפיננסיים פוגשים עמיתים חדשים מאחד מענפי החברה האחרת, וחושפים אותם לרעיונות חדשים ולהתנהגויות חדשות.

במחקר נאספו נתונים נרחבים, תוך שימוש בתיעוד הרגולטורי המפורט העומד לרשות היועצים הפיננסיים. החוקרים הגדרנו התנהגות בלתי הולמת כ"תלונות של לקוחות אשר היועץ הפיננסי שילם להם סליקה של לפחות 10,000 דולר או איבד את החלטת הבוררות". החוקרים צפו בתלונות על כל יועץ פיננסי, כמו גם על עמיתיו לעבודה.

הם מצאו כי יועצים פיננסיים הם בסיכון גבוה ב -37% לבצע התנהגות בלתי הולמת אם יפגשו עמית חדש לעבודה עם היסטוריה של התנהגות לא הולמת. תוצאה זו מראה כי להתנהגות לא הולמת יש מכפיל חברתי של 1.59 – כלומר, בממוצע, כל מקרה של התנהגות לא הולמת גורם ל- 0.59 מקרים נוספים של התנהגות לא הולמת באמצעות השפעות עמיתים.

עם זאת, התבוננות בהתנהגות דומה בקרב עמיתים לעבודה אינה מסבירה מדוע הדמיון מתרחש. עמיתים יכולים להתנהג בצורה דומה בגלל השפעות של עמיתים – שבהם העובדים לומדים התנהגויות או נורמות חברתיות אלו מאלו. אך התנהגות דומה יכולה להתעורר משום שעמיתים לעבודה מתמודדים עם אותם תמריצים, או כי אנשים אשר נוטים לעשות בחירות דומות בוחרים לעבוד ביחד.

במחקר, החוקרים רצו להבין כיצד השפעות עמיתים תורמות להתפשטות של התנהגות לא הולמת. הם השוו יועצים פיננסיים על פני סניפים שונים של אותה חברה, כי זה אפשר להם לשלוט על ההשפעה של מבנה התמריץ של כל היועצים במשרד. כמו כן, הם התמקדו בשינויים שחלו בעמיתים לעבודה כתוצאה מהמיזוגים, מה שאפשר לחוקרים להסיר את השפעת היועצים בבחירת עמיתיהם לעבודה. כתוצאה מכך, הם הצליחו לבודד השפעות של עמיתים.

החוקרים אף בצעו בדיקות שכללו רק יועצים שלא שינו מפקחים במהלך המיזוג, ואפשרו לחוקרים לייחס את כל השינויים בהתנהגות להשפעת עמיתים באותה דרגה. במדגם זה, הם מצאו עדות חזקה להשפעות עמיתים בדיוק כמו במדגם הראשי. תוצאות אלה מראות כי ללא תלות בהשפעות של מנהלים, התנהגות העובדים מושפעת מפעולותיהם של עמיתים לעבודה.

מחקרים קודמים מצביעים על כך שההשפעה של עמיתים חזקה יותר בקרב אנשים בעלי אותו מוצא אתני.

בהתאם לכך, החוקרים השתמשו במחקר ביועצים אתניים והראו כי השפעות עמיתים בהתנהגות לא הולמת הן חזקות יותר בין יועצים החולקים את אותו מוצא אתני; אפקט ההדבקה הוא כמעט פי שניים, אם יועץ פוגש עמית לעבודה חדש עם היסטוריה של התנהגות לא הולמת וחולק את האתניות של היועץ. לאנשים דומים, ככל הנראה יש אינטראקציה טובה יותר והשפעות חזקות יותר על התנהגויות של אחרים.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה