שיתוף

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה או בביטוח המנהלים, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לעובד שמסיבות בריאותיות אינו יכול להמשיך לעבוד ולהתפרנס.

במילים אחרות, סכום מסוים מתוך הסכום החודשי המופקד לביטוח הפנסיוני של העובד, מועבר לצורך ביטוח העובד במקרה של אובדן כושר העבודה. גובה הסכום משתנה בהתאם למסלול שהעובד בוחר.

הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שכל אחד מהם נותן משקל שונה לרכיב אבדן כושר העבודה, ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח השאירים. המבוטח יכול לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו.

חשוב לציין כי חיסכון בקופת גמל אינו כולל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

המעסיק אינו רשאי להתערב בהחלטת העובד באיזה מסלול לנהל את כספי החיסכון הפנסיוני. העובד יכול לבחור מסלול שאינו כולל כלל ביטוח נכות, אבל זה אינו אפשרי בקרנות הפנסיה המקיפות.

יש להדגיש, כי במקרים בהם העובד כלל מסלול שלא כולל ביטוח נכות (אבדן כושר עבודה) הוא לא יהיה זכאי לקבל סכום כלשהו במקרה של אבדן כושר עבודה נכות – לא מהמעסיק וגם לא מהמבטח הפנסנוני.

אחד היתרונות של קרנות הפנסיה המקיפות טמון בכך שהן כוללות ביטוח אבדן כושר עבודה גם מקרים שבהם אובדן כושר העבודה נגרם כתוצאה ממחלה שהיתה קיימת וידועה, גם לפני שהעובד הצטרף לקרן הפנסיה.

אלא שכיסוי זה נכנס לתוקף רק לאחר 60 חודשים כלומר חמש שנים מיום הצטרפותו של העובד לקרן הפנסיה. כלומר יש מעין תקופת אכשרה של חמש שנים.

לעומת קרנות הפנסיה המקיפות, החיסכון הפנסיוני במסגרת ביטוח מנהלים, בדרך כלל לא מבטח את העובדים הבוחרים בו מפני אירועים הקשורים במחלות קיימות.

העובד יכול להגיע להסכמה עם חברת הביטוח על כך שהביטוח יכסה גם מחלות קיימות, אבל הפרמיה החודשית שישלם העובד תהיה גבוהה יותר.

הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת קרן פנסיה מגן בדרך כלל רק מפני אובדן מוחלט של כושר עבודה לעבוד בכל מקצוע המתאים לכישוריו של העובד.

המשמעות בפועל היא, שאם בשלב כלשהו יאבד העובד את יכולתו לעבוד במקצוע הספציפי שבו הוא עוסק, אבל כן יוכל לעסוק במקצוע אחר, הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה.

מנגד, הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים, מכסה בדרך כלל מצב שבו העובד אינו יכול עוד לעבוד במקצוע הספציפי שלו.

במילים אחרות, ברגע שהעובד אינו יכול לעבוד במקצוע הספציפי שבו עבד, הוא זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה, גם אם הוא יכול לעבוד בעבודה אחרת.

בביטוח מנהלים, חלקו של המעסיק הוא 6.5% מהשכר ברוטו וחייב לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, בהיקף הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד.

כלומר בהיקף שמאפשר לעובד (במקרה של אבדן כושר עבודה) לקבל קצבה בשיעור של 75 אחוז משכר הברוטו שלו.

כאמור, העובד יכול לבחור בביטוח מנהלים שאינו כולל ביטוח אבדן כושר עבודה, אבל בכל מקרה, שיעור ההפקדות של המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יהיה פחות מחמישה אחוזים משכר הברוטו הקובע.

בה בעת, אם לצורך הבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד לכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, יש צורך להגדיל את העלויות למעסיק מעבר ל-6.5%, המעסיק חייב להגדיל את חלקו בהפקדות, אבל לא בלי הגבלה.

סך כל העלויות למעסיק, בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפקדות (המעסיק) לדמי תגמולים לא יהיו יותר מ-7.5% מהשכר הקובע ברוטו.

יש לציין, כי ביטוח אבדן כושר עבודה מבטיח קצבה חודשית לעובד לאחר שהסתיימה תקופת זכאותו לדמי פגיעה מביטוח לאומי.

כנס קהילת הגיוס השנתי

כנס ההדרכה והלמידה השנתי

אין תגובות

השאר תגובה