שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

במהלך חודש מרץ 2020 ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שני סקרים קצרים לבחינת מצב התעסוקה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וההגבלות המתלוות לו.

בסקרים נבדקו ארגונים המעסיקים לכל הפחות חמישה שכירים ורק בחלק מהענפים בהם: הייטק, תעשייה מסורתית ותעשייה מעורבת, בינוי, מסחר ופיננסים.

מהנתונים עולה מידע על מצב התעסוקה לרבות פיטורים וחופשות ללא תשלום (חל"ת), עבודה מהבית, מידת ההשפעה של ההגבלות השונות ועוד.

בסקר נבחנו סוגיות לגבי מצב התעסוקה ואופי התעסוקה תחת המגבלות: כמה עובדים יצאו לחל"ת כמה פוטרו, כמה עבדו מהבית וכמה הגיעו לעבודה. 

מהסקר עולה, כי כ-40% מהעובדים הגיעו לעבודה בסוף חודש מרץ. מההתפלגות לפי ענפים עולה, כי   כ-24% מהעובדים הגיעו לעבודה בסוף מרץ בענפי הפיננסים, וכ-52% מהעובדים הגיעו לעבודה בענפי התעשייה המסורתית והמעורבת.

שיעור המגיעים לעבודה מתפלג באופן דומה (בין 35% ל-43%) גם בבדיקת העסקים על פי היקפו של העסק.

עוד עולה מהסקר, כי כ-21% מהעובדים עבדו מהבית. העובדים שעבדו מהבית יחד עם העובדים שהגיעו לעבודה מהווים כ-61% מהעובדים.

שונות גבוהה נמצאה בין ענף לענף, כאשר בענפי המסחר הקמעונאי, הבינוי והתעשייה המסורתית והמעורבת, שיעור העסקים שמאפשרים עבודה מהבית נמוך משמעותית וכך גם אחוז העובדים מהבית.

שיעור העובדים שהוצאו לחל"ת עמד על כ-24.3% והתפלג כך: בענף המסחר הקמעונאי כ-42.7% מהעובדים הוצאו לחל"ת לעומת כ-11.3% מהעובדים בענפי ההייטק שהוצאו לחל"ת.

מהסקר עולה, כי נכון לסוף חודש מרץ, רק 1.6% מהעובדים פוטרו לחלוטין ממקום העבודה.

בנוסף בדק הסקר מהו מספר העובדים המינימלי שצריך להגיע למקום העבודה כדי שהארגון יוכל לשמור על עסקיו.

מתוצאות הסקר עולה, כי בענפי ההייטק והפיננסים מתברר שרק כ-26% מכלל העובדים נחוצים במקום העבודה כדי לקיים את הפעילות הכלכלית של הארגון.

זאת, בעוד שבענפים האחרים האומדן המינימלי עומד על נחיצות של יותר מ-50 אחוזים מהעובדים כדי להמשיך לקיים את הפעילות של העסק.

ממצאי הסקר מצביעים על כך שבממוצע, רוב הענפים שנסקרו כבר נמצאים בפער שלילי בין נחיצות העובדים לנוכחותם. בענפים אלה תואר היעדרם של העובדים כמגבלה מהותית.

עוד ניתן לראות מתוצאות הסקר, כי כ-18% בלבד מהעסקים צופים שלא תהיה פגיעה בהכנסות החברה בחודש מרץ (מתוך הענפים וסוגי העסקים שנבדקו).

מנגד, עולה מהסקר, כי כ-23% מהעסקים צופים פגיעה של יותר מ-76% במחזורי הפעילות של העסק.

בין העסקים שמעריכים שהפגיעה בהכנסות היא החמורה ביותר ותגיע ל-76% עד 100%, בולטים ענפי המסחר הקמעונאי (כאן מדובר על כ-34.3% מהעסקים) וענף הפיננסים בו מדובר על כ-26.9%.

 

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה