שיתוף

לתשלום עבור ימים מחלה זכאים עובדים שנעדרים מהעבודה בשל 'אי כושר זמני או קבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי'.

חשוב להדגיש כי החוק לא מתיחס לסוגייה האם העובד תרם או לא תרם למצבו הרפואי ולאי כושרו לעבוד, בין אם מתוך רשלנות או לא.

אחת השאלות היא, איך נצברים ימי המחלה. עובד צובר זכאות ל-1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה, שהוא עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. במילים אחרות, עובד במשרה מלאה זכאי לקבל 18 ימי מחלה בשנה. עם זאת, לא ניתן לצבור יותר מ-90 ימים שלא נוצלו.

אשר לעובדים יומיים או שעתיים, אצלם מספר ימי המחלה השנתיים מחושבים על פי נוסחאות שנקבעו בחוק. עובד שעובד בארגון בו נהוג לעבוד חמישה ימים בשבוע זכאי למספר ימי מחלה בשנה המחושבים כך: מספר ימי העבודה באותו חודש, לחלק ב-21.66 כפול 1.5.

עובדים בארגון שנהוגים בו ששה ימי עבודה בשבוע זכאים למספר ימי מחלה על פי החישוב הבא: מספר ימי העבודה באותו חודש לחלק ב-25 כפול 1.5.

סוגייה אחרת היא נושא ההודעה למעסיק. העובד לא יכול פשוט להיעדר מהעבודה בשל מחלה בלי להודיע על כך. הוא חייב להודיע למעסיק על מחלתו או אי כושרו לעבוד מסיבות רפואיות, בתוך שלושה ימים מיום ההיעדרות הראשון.

בנוסף, על העובד מוטל להודיע למעסיק מה היא התקופה המשוערת שבה הוא יעדר בגלל מצבו הרפואי. על ההודעה להימסר על -ידי העובד עצמו אבל ניתן גם למסור אותה על ידי נציג מטעמו. כל זאת, בתנאי שהמעסיק יידע את העובד בנוגע לחובתו לקיום הוראות אלה.

במקומות עבודה רבים נהוג לשלם לעובד כרגיל עבור כל יום היעדרות מפאת מחלה. אלא שזו הטבה שניתנת לשיקול דעתו של המעסיק, אלא אם כן בחוזה העבודה האישי של העובד מצויין כי הוא יקבל תשלום מלא עבור כל יום מחלה מהיום הראשון. אותו דבר אמור לגבי מקומות עבודה שיש בהם הסכם קיבוצי או שבמקום העבודה חל נוהג לשלם את מלוא השכר מיום ההיעדרות הראשון.

בכל מקרה, על פי החוק כך יש לשלם עבור ימי המחלה: עבור יום ההיעדרות הראשון לא מגיע לעובד כל תשלום, עבור היום השני והיום השלישי להיעדרות יש לשלם 50% מהשכר לאותו יום, והחל מהיום הרביעי יש לשלם לעובד את שכרו במלואו.

התשלום עבור ימי המחלה המלאים יש לכלול את המרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספת ותק ותוספת פיצוי עבור יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספות מבצעיות.

כך או כך, תשלום עבור ימי מחלה הוא כמו תשלום שכר עבודה רגיל. מועד התשלום שבו על המעסיק מוטל לשלם לעובד את דמי המחלה הוא במועד שהוא נוהג לשלם את שכרו בעת שהוא עובד כרגיל. התנאי לכך הוא, שהעובד יגיש למעסיק את אישור המחלה לפחות שבוע ימים לפני המועד לתשלום.

במקרים בהם אישור המחלה לא הוגש למעסיק שבעה ימים לפני המועד תשלום השכר, מוטל על המעסיק לשלם לעובד את דמי המחלה במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר הגשת תעודת המחלה.

חשוב להדגיש, כי אם לא שילמתם לעובד את דמי המחלה במועד, זה יחשב להלנת שכר.

אשר לאישור המחלה עצמו – על עובד מוטל להגיש למעסיק אישור מחלה שהינו חתום על ידי רופא, ואשר רשום בו שם החולה (העובד) ומספר תעודת הזהות שלו, אבחון המחלה, התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה בגלל המחלה, והאם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה. כמו כן יש לציין באישור המחלה את התקופה המשוערת שבה העובד לא יהיה מסוגל לשוב לעבודה. כמו כן יש לציין באישור המחלה את שם הרופא ומספר הרישיון שלו ואת התאריך שבו נרשם אישור המחלה.

עובד שהינו חבר בקופת חולים יכול להביא אישור מחלה מקופת חולים שבה נמצאים כל הפרטים הללו.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

2 תגובות

  1. מה לגבי עובדים במשרה חלקית? אני מבינה שזה שונה לגבי:
    1. עובדים פחות מ 5 ימים בשבוע
    2. עובדים 5 ימים בשבוע, אבל פחות שעות?

  2. לגבי עובדים שעובדים פחות ימים החישוב נעשה באופן יחסי, לדוגמה עובד שעובד 3 ימים בשבוע באופן קבוע זכאי ל3 חלק 5 בימי המחלה שזכאי עובד במשרה מלאה.
    עובד שעובד פחות שעות זכאי לאותם מספר ימי מחלה (אם באופן מלא ואם בחלק היחסי לפי מספר ימי העבודה בפועל) שכן מדובר על ימי היעדרות ואם יום עבודה של העובד הוא רק 4 שעות הוא גם נעדר רק 4 שעות (יום עבודה מלא = יום מחלה).

השאר תגובה