שיתוף

הסדרי עבודה הכוללים עבודה מרחוק, בין אם במסגרת מודל העבודה ההיברידי או עבודה מרחוק באופן, ומנגד, עבודה מהמשרד באופן מלא, דורשת ממנהלי משאבי האנוש לבסס את קבלת ההחלטות שלהם על נתונים.

ממחקר שבוצע במהלך 2023 על ידי חברת המחקרים האמריקאית גאלופ בקרב סמנכ"לי משאבי אנוש בארה"ב עולה, כי צוותי ניהול משאבי אנוש לעתים קרובות מבססים את ההחלטות שלהם לגבי מידת הגמישות בעבודה (מרחוק, היברידי או מהמשרד) על רגשות ולא על ניתוח רציונלי של דרישות ארגוניות.

המחקר מצא, כי עמדות שליליות לעבודה מרחוק (מצד מנהלי משאבי אנוש) מתואמות עם מנהלים בכירים שעובדים במשרד בתדירות גבוהה יותר וכתוצאה מכך נכפית בארגון מדיניות מחמירה יותר.

עם זאת, מצביע המחקר על כך שלמרות האתגרים הללו, רוב סמנכ"לי משאבי האנוש דיווחו כי הם מתכננים לשמור על אותה מידה של גמישות בעבודה בעתיד.

החוקרים מדגישים, כי אין גישה אחת שמתאימה לכולם לגבי מידת הגמישות בעבודה, ויתכן שאסטרטגיה שנמצאת כאופטימלית עבור ארגון אחד, כלל לא מתאימה לאחר.

אין ספק שגם למחוברות העובדים לארגון וגם לרווחת העובדים יש חשיבות גדולה ביותר. ארגונים צריכים להבטיח ששני היבטים אלה יטופלו ביעילות בהתחשב במקומות העבודה.

בסופו של דבר, ההתייחסות לאופן שבו סידורי עבודה גמישים משפיעים על מידת המחוברות של העובדים ועל רווחתם מסתכמת בעיקר בניהול טוב.

לדברי החוקרים, מנהלים מעולים הינם חשובים כמעט פי ארבעה ממיקום העבודה (מרחוק או מהמשרד או לפי המודל ההיברידי) בכל הנוגע למידת המחוברות של העובדים ולרווחתם.

יש לתכנן את האסטרטגיות לשיפור מידת המחוברות לארגון ומידת הרווחה של העובדים, תוך הדגשת החשיבות של הבנת דרכי העבודה המועדפות על העובדים, התמקדות במערכות יחסים ולא בתוכניות לרווחה, ומתן הכשרה ותמיכה למנהלים הבכירים לגבי ניהול מרחוק.

לדברי החוקרים של גאלופ, כדי להבין את דרכי העבודה המועדפות על העובדים, על המעסיקים להבין את העדפות העובדים שלהם לגבי האופן שבו הם רוצים שהעבודה והחיים ישתלבו יחד.

לדבריהם, אחת התפיסות המוטעות לגבי עבודה גמישה היא, שעובדים משווים גמישות, לרצון לערבב בין העבודה לחיים האישיים שלהם במהלך היום.

כדי להעריך זאת, גאלופ שאלה את העובדים שנסקרו, אילו מלוחות הזמנים הבאים הם יעדיפו בלי קשר אם הם עובדים מרחוק או במשרד:

1 עבודה בין השעות 9:00-17:00 וטיפול בפעילויות אחרות הקשורות לחיים האישיים, לפני או אחרי העבודה.

2 עבודה על פני היום כאשר העובד עובר לסירוגין בין העבודה לפעילויות חיים אחרות במהלך היום

מתוצאות המחקר עולה, כי החלוקה היא בדיוק חצי לכאן וחצי לכאן. כלומר חצי מהמשיבים בסקר מעדיפים את האופציה הראשונה וחצי מהם מעדיפים את האופציה השנייה.

עוד עולה מהמחקר, כי בלי קשר למיקום העבודה, כלומר בין אם העובדים עובדים מהבית באופן מלא, או על פי המודל ההיברידי או מהמשרד באופן מלא, כאשר לוחות הזמנים של העובדים תואמים את סגנון העבודה המועדף עליהם, רק כ-22% אמרו כי הם מרגישים סובלים משחיקה לעתים קרובות מאוד או תמיד, כ-35 אחוזים אמרו כי הם חשים מחוברים לארגון וכ-46% אמרו כי הם מחפשים באופן פעיל עבודה חדשה.

אבל כאשר לוחות הזמנים של העובדים אינם מתאימים להעדפותיהם, כ-35% אומרים שהם מרגישים שחיקה לעתים קרובות מאוד או תמיד, כ-26% אמרו כי הם מרגישים מחוברים לארגון, וכ-60% אמרו כי הם מחפשים עבודה חדשה באופן פעיל.

החוקרים מסיקים, כי הבנת העדפות אלה היא חיונית. לדבריהם, כאשר ארגונים לא יודעים מהן ההעדפות העובדים לגבי הדרך שבה הם רוצים לעבוד, זה עלול להוביל למידת מחוברות נמוכה יותר, לתחושת חוסר כבוד מצד הארגון (כלפי העובדים) ולשחיקה רבה יותר לכולם.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה