כנס החברה הערבית בישראל – פערים עצומים בשכר ובשיעור העוני

כנס החברה הערבית בישראל – פערים עצומים בשכר ובשיעור העוני

ערביי ישראל, גברים ונשים, משתכרים בממוצע כ-45% פחות מהיהודים. שיעור העוני גבוה פי 4 מבמגזר היהודי (לא כולל חרדים).

שיתוף
מכון ון ליר
מכון ון ליר

בכנס בנושא החברה הערבית בישראל, שנערך אתמול (ב') במכון ון ליר, נדונה סוגיית המגזר הערבי במדינת ישראל – השתלבותם בשוק העבודה, מגמות דמוגרפיות וכושר הכנסתם ביחס לחברה היהודית.

מתוך הנתונים שהוצגו בכנס בלטה העובדה כי הגברים מקרב ערביי ישראלי משתכרים בממוצע ב- 50% פחות מהגברים היהודים ואילו הנשים משתכרות 40% פחות מנשים יהודיות.

נתון בולט נוסף הוא הפער בשיעור התעסוקה של נשים ערביות (גילאי 25-64) שב-2010 עמד על 27%, לעומת 66% בקרב נשים יהודיות. בקרב הגברים הפער אומנם קיים אך הוא מצומצם משמעותית: שיעור תעסוקה של 71% בקרב גברים ערבים בגילאי 25-64 לעומת 77% בקרב גברים יהודים.

פערי השכר בין החברה היהודית לערבית במדינת ישראל משתקפים בשיעורי העוני כפועל יוצא. במגזר הערבי שיעור העוני עומד על 57% ואילו במגזר היהודי (ללא חרדים) הוא עומד על 12% בלבד.

עוד צוין בכינוס כי בשנים האחרונות חל צמצום מסוים בפערים בהישגים הלימודיים, מבחינת הזכאות לבגרות ותוצאות המבחנים הבינלאומיים, אולם הפערים עדיין גדולים והם צפויים להמשיך ולהשתקף בפערי שכר ותעסוקה בשנים הבאות.

מגמות אלה לצד הגידול המהיר יותר של האוכלוסייה הערבית ביחס לאוכלוסייה היהודית, צפוי להשליך כמובן גם על שעורי הגידול בפריון ועל שעורי הצמיחה העתידיים של המשק.

מהנתונים שהועלו בכינוס, עולה כי בין החסמים הבולטים להשתלבות טובה יותר של ערביי ישראל בשוק העבודה, יש למנות את החוסר בהון אנושי תעסוקתי, העדר תחבורה ציבורית בין מקום המגורים ומרכזי התעסוקה, העדר פתרונות מספקים לטיפול בילדים בגיל הרך, אפליה בהליך קבלתם לעבודה וכן נורמות חברתיות שמרניות, אשר עדיין מונעות מנשים לצאת לעבודה.

כדי להגביר מגמות שילוב של ערביי ישראל בשוק העבודה ולשפר את כושר ההשתכרות שלהם, יש חשיבות עליונה להמשך הקצאת משאבים, להעדפה מתקנת בחינוך, ליוזמות חדשות לעידוד מעסיקים ויזמים לשלב אוכלוסייה זו בשוק העבודה. 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה