כלל נקנסה ב-3.5 מיליון שקל בשל עיכובים בהעברת נתונים למסלקה הפנסיונית

כלל נקנסה ב-3.5 מיליון שקל בשל עיכובים בהעברת נתונים למסלקה הפנסיונית

משרד האוצר השית עיצומים כספיים בהיקף נרחב על חברות הביטוח והפנסיה בשל חריגות שנחשפו במהלך ביקורות שוטפות שערך הפיקוח

שיתוף
עיצומיים כספיים Photo by jannoon028

כלל חברה לביטוח וכלל פנסיה וגמל נקנסו בסכום כולל של 3.5 מיליון שקל בגין אי עמידת החברות בהוראות בנושא העברת מידע ונתונים למסלקה הפנסיונית – כך על פי הודעה שפרסם אמש (ד') אגף שוק ההון במשרד האוצר. בביקורת נמצא כי פעמים רבות התעכבו החברות בהעברת מידע ללקוחות באמצעות המסלקה הפנסיונית, בניגוד לזמן המענה הקבוע בהוראות הדין.

קנס Photo by David Castillo Dominiciהמסלקה הפנסיונית פועלת בפיקוח האוצר, ומיועדת להעברת מידע בין כלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לבין המעסיקים, החוסכים, סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד תאפשר המסלקה גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים.

מדובר בקנס שהושת על כלל כחלק ממהלך נרחב שהוביל אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, במסגרתו הוטלו עיצומים כספיים כוללים בסך 14 מיליון שקל על גופים מוסדיים בגין חריגות שנחשפו במהלך ביקורות שוטפות שערך האגף, רובן נוגעות לתחום הביטוח. מדובר במהלך הננקט במסגרת תכנית אסטרטגית מבית האוצר שמטרתה לפעול להבטחת תקינות פעילות הגופים המוסדיים, תוך עריכת ביקורות ואיתור גופים אשר אינם פועלים כנדרש ובכך פוגעים בציבור המבוטחים והחוסכים לפנסיה.

כך גם פסגות גמל ופנסיה נקנסה בסכום של 1.05 מיליון שקל בגין ליקויים שנמצאו בתחום מתן הלוואות לעמיתים. מדובר בליקויים בתחומי תמחור ההלוואות, מעקב אחריהן וניהולן השוטף.

בנוסף נקנסה איילון פנסיה וגמל בסכום של כ-980 אלף שקל בגין אי תשלום ריבית פיגורים על איחור במשיכה. בביקורת חוזרת נמצא כי החברה אינה משלמת את הפיצוי הנדרש בדין בגין איחור במועד להעברת כספי קופת גמל שנמשכו.

מכלל נמסר בתגובה: "הנושא פורסם כבר לפני קרוב לשנה וכפי שציינו אז, מדובר באיחור של ימים ספורים במתן מידע פנסיוני ללקוחות מעטים (מתוך כ-40 אלף פניות בחודשים הרלבנטיים), בעיקר בתקופת החגים, מבלי שנגרם נזק כספי כלשהו ללקוחות. תקלות אלו זוהו וטופלו מיידית על ידי כלל ביטוח עוד באותו מועד ונושא זה ממשיך להתנהל בסטנדרטים הגבוהים ביותר".

אין תגובות

השאר תגובה