שיתוף

ביוני השנה נרשמה עלייה של כששה אחוזים בשכר הממוצע למשרת שכיר לעומת יוני אשתקד, ברבעון השני (אפריל-יוני) נרשמה עלייה של כ-7.7% לעומת הרבעון השני אשתקד, ובמספר משרות השכיר בחודש יוני חלה עלייה של כ-1.5% לעומת יוני אשתקד, כך עולה מנתוני דו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על פי הדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש יוני 2023 (במחירים שוטפים) עמד על 13,267 שקלים – עלייה של כששה אחוזים לעומת יוני אשתקד, בו עמד השכר הממוצע למשרת שכיר על 12,510 שקלים.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים החודשי) הסתכם ב-11,407 שקלים – עלייה של כ-1.8% לעומת יוני אשתקד בו עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים על 11,208 שקלים.

בנוגע למספר משרות השכיר עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי בחודש יוני עמד מספר משרות השכיר על 4.062 מיליון.

מדובר בעלייה של כ-1.5% לעומת יוני אשתקד, בו עמד מספר משרות השכיר על 4.002 מיליון, ועלייה של כאחוז אחד לעומת מספר משרות השכיר במאי השנה.

מאומדני ההבזק לחודש יולי 2023 עולה, כי שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (לפי אומדני ההבזק לחודש יולי 2023) של כלל העובדים, עמד על 12,478 שקלים.

זוהי עלייה שנתית של כ-6.1% לעומת יולי אשתקד, בו עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 11,755 שקלים.

השכר הממוצע למשרת שכיר (במחירים שוטפים) של העובדים הישראלים עמד על 12,842 שקלים. מדובר בעלייה של כ-6.2% לעומת יולי אשתקד, בו הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר בכ-12,089 שקלים.

בנוגע למספר משרות השכיר ביולי השנה עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי מספר משרות השכיר של סך כל העובדים (כאמור, לפי אומדני ההבזק לחודש יולי 2023) עמד על 4.319 מיליון.

מדובר בעלייה של כ-0.8% לעומת יולי אשתקד, בו עמד מספר משרות השכיר על 4.286 מיליון. בה בעת, מדובר בירידה של כ-0.2% לעומת חודש יוני השנה, בו עמד מספר משרות השכיר על 4.327 מיליון.

מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) עמד ביולי 2023 על 4.054 מיליון.

מדובר בעלייה של כ-0.5% לעומת יולי אשתקד, בו עמד מספר משרות השכיר של עובדים ישראלים על 4.035 מיליון, ובע בעת, ירידה של כ-0.2% לעומת יוני 2023, בו עמד מספר משרות השכיר של עובדים ישראלים על 4.062 מיליון.

ממבט על נתוני השכר הממוצע ברבעון השני של שנת 2023 עולה, כי בחודשים אפריל-יוני 2023 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים בכ-7.7% בחישוב שנתי.

זאת, בהמשך לעלייה של כ-7.9% בחישוב שנתי ברבעון הראשון של 2023 (בחודשים ינואר-מרץ 2023).

גם בחישוב לפי מחירים קבועים חלה עלייה שנתית ברבעון השני: בחודשים אפריל-יוני 2023 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכ-5.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של כ-3.8% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרץ 2023.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה