שיתוף

הוצאת העובדים לחופשות ללא תשלום (חל"ת) והפיטורים ההמוניים שהחלו בחודש מארס השנה בעקבות משבר נגיף הקורונה, יצרו מצב בו עובדים נדרשים להעביר ללשכת התעסוקה את תלושי המשכורת שלהם כדי לקבל דמי אבטלה.

מצב זה העלה על פני השטח בעיה שעד כה לא קיבלה מספיק תשומת לב: תלושי המשכורת, או נכון יותר, היעדרם של תלושי המשכורת.

לפתע התברר כי יש עובדים שלא קיבלו תלושי משכורת. יתרה מכך, כעת מתברר עוד, כי יש לא מעט מעסיקים שדורשים מהעובדים תשלום עבור הדפסת תלוש משכורת נוסף.

אמנם בדרך כלל מדובר בשקלים בודדים, אבל חשוב לדעת שהחוק אינו מחייב את העובד לשלם עבור תלוש השכר.

בכל מקרה, עבור תלוש המשכורת הראשון (עבור חודש מסויים) אין לדרוש מהעובד תשלום.

אם העובד איבד את התלוש והוא מבקש תלוש נוסף (עבור אותו חודש), יש מעסיקים שנוהגים לדרוש מהעובד שקלים בודדים לכיסוי עלויות ההדפסה.

כדי לפתור סוגייה זו ניתן לשלוח לעובד תלושי שכר בדואר אלקטרוני וכך לחסוך את עלות ההדפסה.

בכל מקרה, מדובר כאמור בתלוש שניתן בפעם השנייה עבור אותו חודש, שכן עבור התלוש המקורי אין לדרוש תשלום.  

לאור ריבוי המנהגים שהשתרשו לאחרונה בנושא זה, אנחנו מחדדים שוב את החוק בנושא החובה למסור  מסירת תלושי המשכורת לעובדים:

ראשית, על פי חוק, כל מעסיק מחויב למסור לעובדיו תלוש שכר עם פרטי השכר ששילם להם עד ליום התשיעי שלאחר המועד שבו היה אמור לשלם את השכר (כלומר עד ל-9 בחודש העוקב).

מעסיק שלא ימסור תלושי משכורת, או שיתן תלושי משכורת שאינם מפורטים, עלול להתבע על ידי העובד ולהדרש לשלם לו פיצויים בסכום של עד 5000 שקלים לכל תלוש – ללא הוכחת נזק.

בית הדין לעבודה לעבודה רשאי, מטעמים מיוחדים, לפסוק פיצוי בסכום אחר.

יתרה מזאת, מעסיק שלא מוסר לעובד תלוש, או שמוסר תלוש שאינו כולל את כל הפרטים המצויינים בחוק, עובר עבירה פלילית, וניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

יודגש, כי תלוש שכר הוא מסמך חשוב לצורך בירורים בין העובד למעסיק. כמו כן לתלוש השכר יש חשיבות כדי לדעת האם שולמו לעובד מלוא זכויותיו.

זאת ועוד, בעת מימוש זכויות מהמוסד לביטוח לאומי, כמו למשל דמי אבטלה וכן במקרים של תאונת עבודה ולידה, יש צורך בתלושי השכר המפורטים.

פרט נוסף שיש לציין בתלוש השכר הוא ותק העובד. הותק כולל את התאריך המדויק של תחילת ההעסקה, ובמקרה של חילופי מעסיקים יכלול התלוש את הוותק המצטבר.

כמו כן יש לפרט בתלוש המשכורת את תקופת העבודה שעבורה משולם השכר, לרבות שעות וימי העבודה בהם עבד העובד, מספר ימי החופשה וימי המחלה שנוצלו באותו חודש ומספר הימים שנותרו לניצול, שכרו הרגיל של העובד, השכר בגין שעות נוספות ומספר השעות הנוספות בהן עבד באותו חודש.

בנוסף, יש לציין בתלוש המשכורת את פירוט דמי ההבראה שקיבל העובד, דמי מחלה ודמי חופשה ששולמו לו.

בצד הניכויים חלה חובה לציין בתלוש המשכורת של העובד ניכויים מהשכר לרבות מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, ניכוי לביטוח פנסיוני ולציין את שם הביטוח הפנסיוני שאליו מיועד הניכוי, וכל ניכוי נוסף, יש לפרט מה סוג הניכוי ומה שיעורו – לגבי כל ניכוי.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה