זכויות נשים מרגע ההחלטה להיכנס להריון ועד לחזרה מחופשת הלידה

זכויות נשים מרגע ההחלטה להיכנס להריון ועד לחזרה מחופשת הלידה

מעסיקים ומעסיקות רבים עדיין אינם בקיאים לחלוטין בשורת הזכויות והחובות של נשים בהריון. מאמר זה בא לחדד את הנושאים הבוערים ועיקרי החוק

שיתוף
מועמדת בהריון

מועמדת בהריון

אין כיום מעסיק במשק שלא מודע לחובה שלו לשחרר אישה שיולדת לחופשת לידה. אין מעסיק שלא מודע לכך שהחוק אוסר פיטורי נשים (ללא אישורה של הממונה על העסקת נשים). אין מעסיק שלו מכיר בחובה שלו לקבל אישה לעבודה עם חזרתה מחופשת לידה. אך עדיין, יש כל כך הרבה אי ודאות וחוסר בהירות בנושאים רבים המלווים את האישה מרגע קבלת ההחלטה להיכנס להריון. מאמר זה בא לחדד מעט כמה נושאים חשובים שלא כל כך מוכרים או ברורים למעסיקים רבים ו/או לעובדות.

הירשמו עוד היום לכנס השנתי לדיני עבודה 2015, שיתקיים ב-26 במרץ, והבטיחו את מקומכם!
לפרטים והרשמה יש ללחוץ כאן 

מהן זכויותיה של עובדת שילדה תאומים?
חוק עבודת נשים (תיקון החוק מחודש מאי 2007), קובע כי אורכה של חופשת הלידה הינו 14 שבועות (בעבר אורך חופשת הלידה היה 12 שבועות). בעבר, חופשת הלידה הייתה כאמור 12 שבועות בלבד וכאשר העובדת ילדה יותר מילד אחד, היא הייתה רשאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים על כל ילד. כיום חופשת הלידה הינה כאמור 14 שבועות ובמקרה של לידה מרובת עוברים – העובדת רשאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים עבור כל ילד, החל מהילד השני.

מהן זכויותיה של עובדת שבוחרת לאמץ ילד?
עובדים שקיבלו לאימוץ ילד עד גיל 10 זכאים לקצבאות והטבות הניתנות על ידי המדינה להורים שילדו (כך לדוגמה, הם זכאים למענק לידה). בנוסף, עובדת שכירה או עצמאית שאימצה ילד ועקב כך הפסיקה את עבודתה כדי לטפל בצרכים שלו – זכאית לדמי חופשה בלבד.

אם מאמצת זכאית לשעת הנקה, משמע שהיא רשאית להיעדר מעבודתה עד תום 4 חודשים מיום האימוץ. שעת ההנקה הינה שעה אחת ביום ובתנאי שהאישה עובדת במשרה מלאה. היעדרות זו של אם מאמצת במסגרת שעת הנקה הינה בנוסף (ולא במקום) הפסקות המגיעות לה מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה ואין מנכים אותה משכר העבודה.

האם ישנן זכויות לעובדת שהפילה את עוברה ולא הפכה לאם בסופו של דבר?
סעיף 7 לחוק עבודת נשים קובע שעובדת אשר הפילה את עוברה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה. כמו כן, במקרה שמצבה הרפואי דורש היעדרות ארוכה יותר, באישור רופא מוסמך כאמור, היא רשאית להיעדרך לתקופה ארוכה יותר – אך לא יותר משישה שבועות. היעדרות זו לאחר הפלה, לתקופה שבין שבוע ועד שישה שבועות (באישור רופא), תהיה בתשלום על תקן של היעדרות מפאת מחלה.

האם אם טרייה יכולה להתפטר וליהנות מזכויות של מפוטרת?
על פי סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים, כאשר עובדת מתפטרת בתוך 9 חודשים ממועד הלידה או במקרה שהיא מאמצת ילד שטרם מלאו לו 13 – על מנת לטפל בילד – הרי שהתפטרות זו תחשב כפיטורים והיא תהיה זכאית לסעדים שאותם מקבלת עובדת שפוטרה.

האם אישה עובדת צוברת זכויות במהלך חופשת הלידה?
על פי חוק פיצויי פיטורים, כאשר מחשבים את פיצויי הפיטורים של אישה שילדה, יש לראות את העבודה כרצף, מבלי להוריד מהחישוב את החודשים שבהם שהתה בחופשת לידה על פי חוק, גם אם האריכה אותה ללא תשלום (בהסכמת המעביד). כמו כן, החוק מחייב המשך רצף מבחינת חישוב תקופת זכאות לדמי הבראה כך שבמהלך החודשים שבהם העובדת נעדרת מהעבודה במסגרת חופשת לידה, נצברים לטובתה חודשים שבגינם היא זכאית לדמי הבראה שנתיים.

באשר לימי חופשה בתשלום, היות שמניין ימי החופשה השנתית נגזרים ממספר הימים שבהם העובדת עבדה בפועל, אין לחשב את חופשת הלידה בחישוב גמלת ימי חופשה בתשלום.

האם חובה להפריש כספים לקופת הפנסיה של העובדת בעת היעדרות לצורך חופשת לידה?
המעביד מחויב להמשיך להפריש כספים כמידי חודש לקרן הפנסיה של העובדת ולקרן ההשתלמויות שלה למשך חופשת הלידה וזאת בתנאי שהעובדת עבדה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון, ובתנאי שהיא המשיכה לעבוד אצל המעסיק במשך תקופת ההיריון.

מהן זכויותיה של עובדת הרה בהקשר להיעדרות מעבודה במהלך ההיריון לצורך בדיקות וטיפולים הקשורים בהריון?
חוק עבודת נשים קובע כי אישה בהריון רשאית להיעדר מהעבודה עקב טיפולים רפואיים הקשורים בהיריון – עד 40 שעות במהלך ההיריון – מבלי ששעות אלה ינוכו משכרה.

בואו להעמיק את הידע בתחום דיני עבודה בכנס דיני עבודה 2015. לפרטים והרשמה יש ללחוץ כאן


אירוע משאבי אנוש 20-21.12.2021

כנס הגיוס השנתי 2021
כנס רווחה וחווית עובד 2021
כנס ההדרכה והלמידה 2021
באנר כנס דיני עבודה

אין תגובות

השאר תגובה