התאגדו בהסתדרות

התאגדו בהסתדרות

עובדי חטיבת הזיקוק והלוגיסטיקה של פז התאגדו בהסתדרות, לאחר התאגדותם של עובדי פי גלילות ו"אמניר"

שיתוף
פז

פז

שלוש התאגדויות עובדים החודש: בפז, דלק פי גלילות ובאמניר. עובדי חטיבת הזיקוק והלוגיסטיקה של פז התאגדו בשבוע שעבר בהסתדרות. בחטיבה מועסקים כ-90 עובדים, שהתארגנו על מנת לבקש מההנהלה לחתום על הסכם עבודה קיבוצי. לאחר חתימות העובדים פנתה ההסתדרות להנהלה והודיעה לה כי היא הארגון היציג של העובדים, וביקשה לפתוח במשא ומתן לצורך שיפור תנאי העסקתם של העובדים ועיגונם בהסכם קיבוצי.

בזכות פסק דין רשת מחסני חשמל – הכרה ביחידת מיקוח נפרדת, עובדי החטיבה ביקשו להתארגן על אף שמדובר רק בחלק מסוים של העובדים ולא בעובדי החברה כולה. זאת אף על פי שהחוק מאפשר התאגדות עובדים אם חתמו על טפסי ההצטרפות שליש מעובדי החברה, כאשר בפז מדובר בכ-5,000 עובדים.
על פי פסק דין זה, לעובדי רשת מחסני חשמל התאפשר להתארגן למרות  שהחברה שייכת לקבוצת אלקטרה. כך כאשר חלק מסוים מחברה, או ארגון שיש לו חברות בנות ("יחידת מיקוח"), יוכלו להתאגד בהסתדרות. בהסתדרות אומרים כי על סמך פסק דין זה הוחלט לארגן את עובדי חטיבת הזיקוק והלוגיסטיקה בפז.

בתחילת החודש התאגדו עובדים בחברה נוספת בענף הדלק – "דלק פי גלילות". גם עובדים אלה התארגנו על מנת לעגן את תנאי העסקתם בחוזה העסקה קיבוצי. ההסתדרות פנתה להנהלה וביקשה לפתוח במשא ומתן מיידי בנושא. גם עובדי חברת אמניר התאגדו לאחרונה בהסתדרות. אמניר הנה חברה בת של קבוצת נייר חדרה, ועוסקת באיסוף ומחזור נייר, קרטון ופלסטיק למחזור. החברה מעסיקה כ-300 עובדים בחדרה ובמודיעין, ומדובר בעיקר בנהגים ובעובדים העוסקים במיון, המבקשים לשפר את תנאי העסקתם.

התאגדות העובדים צברה תאוצה בשנה האחרונה, והנושא מעסיק חברות וארגונים רבים מכל הסוגים. ברוב המקרים מטרת העובדים היא לשפר את תנאי העסקתם או להשוות אותם לתנאי העסקה של עובדים אחרים, ובעיקר לחתום על הסכם עבודה קיבוצי, שמטרתו העיקרית היא לשפר את הביטחון התעסוקתי שלהם. לפני מספר חודשים התאגדו עובדי פלאפון בהסתדרות, וכך היו החלוצים בענף הסלולר. עובדי כלל ביטוח היו החלוצים בענף הביטוח כאשר התאגדו, וכך הפסיקה ההתאגדות להיות נחלתם של עובדי מדינה בלבד.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה