שיתוף

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים הסתכם במאי 2022 בסכום של 11,753 שקלים.

מדובר בעלייה של כ-4.2% לעומת מאי 2021, בו הסתכם השכר הממוצע ב-11,280 שקלים, כך עולה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) הסתכם במאי 2022 ב-10,570 שקלים – ללא שינוי לעומת מאי 2021 בו הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-10,565 שקלים.

בנוגע למספר משרות השכירים עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי במאי השנה עמד מספר משרות השכירים על 3.941 מיליון – עלייה של כ-10.1% לעומת החודש המקביל אשתקד (מאי 2021) בו עמד מספר משרות השכירים על 3.580 מיליון, ועלייה של כ-1.1% לעומת החודש שקדם  לו – אפריל 2022 – בו עמד מספר משרות השכירים על 3.897 מיליון.

מהשוואת השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים, בין החודשים מרץ, אפריל ומאי 2022 עולים הנתונים הבאים:

במרץ 2022 עמד השכר ממוצע למשרת שכיר, במחירים שוטפים של סך כל העובדים על סכום של 12,308 שקלים, באפריל ירד השכר הממוצע של סך העובדים ל-11,677 שקלים (ירידה של כ-5.1 אחוזים), ובמאי המשיך השכר הממוצע לרדת ועמד על 11,437 שקלים – ירידה של כשני אחוזים נוספים (במאי 2022 חלה ירידה של כשבעה אחוזים לעומת מרץ 2022).

מהתפלגות השכר הממוצע לפי עובדים ישראלים ועובדים מחו"ל עולים הנתונים הבאים:

עובדים ישראלים: במרץ 2022 הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של עובדים ישראלים בכ-12,668 שקלים, באפריל הוא הסתכם ב- 12,026 שקלים (ירידה של כחמישה אחוזים), ובמאי 2022 הוא הסתכם ב- 11,753 שקלים – ירידה של כ-2.3 אחוזים לעומת אפריל וירידה של כ-7.2% לעומת מרץ 2022.

עובדים מחו"ל: במרץ 2022 הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של עובדים מחו"ל ב-7,483 שקלים ובאפריל הסתכם שכר זה ב- 7,284 שקלים – ירידה של כ-2.7%.

במאי 2022 הסתכם שכר זה של עובדים מחו"ל ב-7,683 שקלים – עלייה של כ-2.7 אחוזים לעומת מרץ 2022 ועלייה של כ-5.5% לעומת אפריל 2022.

נתון מעניין נוסף הוא מספר משרות השכירים שהיו במשק הישראלי בחודשים מרץ, אפריל ומאי 2022.

מהדו"ח של הלמ"ס עולה, כי במרץ 2022 הסתכמו סך כל משרות השכירים של כל העובדים במשק הישראלי בכ- 4.1519 מיליון משרות.

באפריל הסתכמו סך כל משרות השכיר של כלל העובדים במשק ב- 4.1343 מיליון משרות – ירידה של כ-0.42% (ירידה של פחות מחצי אחוז).

במאי 2022 הסתכמו סך כל משרות השכיר במשק בכ-4.185 מיליון – עלייה של כ-0.8% לעומת מספר המשרות במרץ, ועלייה של כ-1.2% לעומת מספר המשרות במרץ 2022.

מספר משרות השכירים הישראלים במרץ 2022 עמד על כ-3.9123 מיליון משרות, לעומת מספר משרות השכיר של ישראלים באפריל שעמד על כ-3.8974 מיליון משרות – ירידה של כ-0.4%.

במאי עמד מספר משרות השכיר של ישראלים על כ- 3.9412 מיליון – עלייה של כ-0.74% לעומת מרץ 2022, ועלייה של כ-1.12% לעומת החודש שקדם לו (אפריל 2022).

מספר משרות השכירים של עובדים מחו"ל הסתכם במרץ 2020 בכ-126 אלף משרות – ללא שינוי לעומת אפריל 2022 (126 אלף משרות).

במאי 2022 הסתכם מספר משרות השכירים של עובדים מחו"ל בכ-127.7 אלף משרות – עלייה של כ-1.35% לעומת אפריל ומרץ.

  

כנס קהילת הגיוס השנתי

כנס ההדרכה והלמידה השנתי

אין תגובות

השאר תגובה