שיתוף

יותר מ-25% מהחברות מאפשרות כיום לעובדים לעבוד מהבית באופן מובנה ומוסדר, בהיקף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כלשהו, כך עולה מדו"ח שפורסם לאחרונה על ידי הלשכה המרכזת לסטטיסטיקה. מדובר על 25 אחוזים מבין כל סוגי העסקים שנפקדו לצורך הכנת הדו"ח.

הדו"ח של הלמ"ס מציין, כי האפשרות לעבודה מהבית לפני משבר הקורונה היתה קיימת ברוב ענפי התעשייה באופן מצומצם. אפשרות זו היתה שמורה בעיקר עבור חלק מהמנהלים ובדרך כלל לא באופן מובנה וסדור.

הסקר מציין, כי יוצאי הדופן (לפני משבר הקורונה) היו ענפי שירותי ההייטק: כ-26% מהחברות בענפים אלו (של שירותי הייטק) ציינו כי גם לפני משבר הקורונה התקיימה בחברתם עבודה מהבית באופן נרחב.

מה מצב העבודה מהבית כיום: בכ-96% מהחברות בענפי שירותי ההייטק יש כיום עובדים שעובדים מהבית בהיקף כלשהו (על פי מודל העבודה ההיברידי).

בתעשייה הכללית, בכ-14% מהחברות יש כיום עובדים שעובדים מהבית בהיקף כלשהו (על פי מודל העבודה ההיברידי).

כ-51% מהחברות בענפי שירותי ההייטק מאפשרות לעובדים, במסגרת מודל העבודה ההיברידי, לעבוד מהבית בהיקף של בין יומיים לשלושה ימים בשבוע.

כ-13% מהחברות בענפים אלו מאפשרות לעובדים לעבוד מהבית במשך ארבעה ימים בשבוע ואף יותר מכך (עבודה מהבית באופן מלא).

בענפי התעשייה הכללית, האפשרות של עבודה מהבית נפוצה יותר בחברות הגדולות המעסיקות יותר מ-100 עובדים. כ-26% מחברות אלו מאפשרות לעובדיהן לעבוד מהבית יום אחד בשבוע.

משילוב התשובות שהתקבלו לשאלות לגבי היקפי העבודה מהבית לפני משבר הקורונה וכיום עולה, שבכ-22% מהארגונים שהשתתפו בסקר נוספה האפשרות לעבודה מהבית באופן מובנה ומוסדר כתוצאה ממשבר הקורונה.

ממבט ספציפי על חברות שירותי ההייטק עולה, שבכ-70% מהארגונים נוספה האפשרות של עבודה מהבית באופן מובנה ומוסדר כתוצאה ממשבר הקורונה.

אחת הסוגיות המרכזיות שנובעות מהמעבר לעבודה מהבית היא יעילות העבודה מהבית והפרודוקטיביות במודל זה.

מהדו"ח עולה, כי בענפים שבהם העבודה מהבית אינה נפוצה באופן רחב, רוב המנהלים מגדירים את העבודה מהבית כ'יעילה מאוד' או 'יעילה'.

לדוגמה כ-62% מהמנהלים בחברות העוסקות בענפי התעשייה הכללית שמאפשרים עבודה מהבית, הגדירו את העבודה מהבית כ'יעילה מאוד' או כ'יעילה'.

לעומת זאת, בענפי שירותי ההייטק, שבהם כמעט כל החברות מאפשרות עבודה מהבית, רק כ-30% מהמנהלים מגדירים עבודה מהבית כ'יעילה'.

סוגייה מסוג אחר היא ההשפעה של היקפי העבודה מהבית על גיוס עובדים. מדיווחי המנהלים במסגרת הסקר של הלמ"ס עולה, כי בענפי השירותים, המסחר ושירותי ההייטק, הנהגת המודל של עבודה מהבית מאפשרת גיוס והעסקה של עובדים המתגוררים במרחק גיאוגרפי גדול ממקום העבודה.

במקביל, סקרה הלמ"ס את הציפיות להיקף העבודה מהבית בשנה הקרובה. מסקר זה עולה, כי  רוב כ-72 אחוזים מהמנהלים בענף שירותי ההייטק מתכננים להשאיר את היקף העבודה מהבית הקיים, ללא שינוי בשנה הקרובה.

מנגד, כ-22% מהמנהלים בענף ההייטק צופים שהיקף העבודה מהבית יצטמצם בשנה הקרובה.

מבין החברות שפועלות בתחומים אחרים (שאינם הייטק), המאפשרות עבודה מהבית, כ-15 אחוזים מהמנהלים בענפי המסחר אמרו כי הם מעוניינים להרחיב את היקף העבודה מהבית בשנה הקרובה, וכתשעה אחוזים מהמנהלים בענפי  השירותים אמרו כי הם מעוניינים להרחיב את היקף העבודה מהבית בשנה הקרובה.

כנס קהילת הגיוס השנתי

כנס ההדרכה והלמידה השנתי

אין תגובות

השאר תגובה