שיתוף

השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים (במחירים שוטפים) עמד בחודש ינואר 2024 על 13,171 שקלים – עלייה של כ-5.8% לעומת ינואר 2023, בו עמד השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים על 12,451 שקלים, כך עולה מדו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי השכר הממוצע למשרת שכיר ישראלי במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) עמד בחודש ינואר 2024 על  11,238 שקלים – עלייה של כ-3.1% לעומת ינואר 2023, בו עמד השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים על 10,904 שקלים.

מספר משרות השכיר עמד בינואר 2024 על כ-3.906 מיליון משרות – עלייה של כ-0.5% לעומת דצמבר 2023 בו עמד מספר משרות השכיר על כ-3.886 מיליון משרות, וירידה של כ-2.5% לעומת ינואר 2023 בו עמד מספר משרות השכיר על כ-4.005 מיליון משרות.

מאומדנים לחודש פברואר 2024 המתבססים על נתונים חלקיים, הקיימים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולים הנתונים הבאים:

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים עמד בפברואר 2024 על 13,297 שקלים – עלייה של כ-10.7% לעומת פברואר 2023 בו עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים על 12,009 שקלים.

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים עמד בפברואר 2024 על 13,533 שקלים – עלייה של כ-9.2% לעומת פברואר 2023 בו עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים על 12,399 שקלים.

אשר למספר משרות השכיר: מהאומדנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש פברואר 2024 עולה, כי בפברואר השנה עמד מספר משרות השכיר של סך כל העובדים על 4.084 מיליון – עלייה של 0.6% לעומת החודש הקודם (ינואר 2024) בו עמד מספר משרות השכיר של סך כל העובדים על 4.060 מיליון, וירידה של כארבעה אחוזים לעומת פברואר 2023, בו עמד מספר משרות השכיר של סך כל העובדים על 4.253 מיליון.

מהדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד, כי בפברואר השנה, היה מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) כ-3.926 מיליון

מדובר עלייה של 0.5% לעומת ינואר 2024 בו היה מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) כ-3.906 מיליון, ובירידה של כ-1.6% לעומת פברואר 2023, בו היה משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) כ-3.991 מיליון.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה