שיתוף

בשקט בשקט, מאחורי הקלעים של המאבקים על לימודי ליבה לחרדים, הולך ועולה מספרם של החרדים, ובעיקר של הנשים החרדיות, בענפי הנדסאי וטכנאי ההייטק השונים, כמו גם בתחומי הנדסאי האדריכלות והבנייה. כך עולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסם לאחרונה.

הדו"ח של הלמ"ס מגלה, כי מספר הסטודנטים החרדים הלומדים במכללות הטכנולוגיות של מה"ט (המרכז להכשרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהטכנאים והנדסאים של משרד העבודה והרווחה) נמצא במגמת עלייה.

בעוד שבשנת תשע"ב (2011-12) הסתכם מספרם ב-2,224, הרי שבשנת תשע"ז (2016-17) הגיע מספרם ל-3,005 סטודנטים. מדובר בעלייה של כ-35%, לעומת עלייה של כ-13% בקרב הלא חרדים באותן שנים. אחוז החרדים מתוך כלל הסטודנטים הלומדים במה"ט עמד ב-2016-17 על כ-12.2%, לעומת כ-10.5% ב2011-12. כך עולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסם לאחרונה.

מחשבים במקום הראשון

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי כ-70.9 אחוזים מכלל הסטודנטים החרדים בשנת תשע"ז (ספטמבר 2016 עד ספטמבר 2017) היו נשים.

על פי הדו"ח, ענפי הלימוד המועדפים על הסטודנטים החרדים ב-2017 היו מחשבים, כאשר כ-46.5% מבין חרדיות בטכנולוגיההסטודנטים החרדים בחרו במסלול זה. העדיפות הבאה מסתמנת בסקר היא אדריכלות, כאשר כ-23.1% מהסטודנטים החרדים בחרו במקצוע זה, וכ-12% בחרו ללמוד את תחום הבנייה-הנדסה אזרחית.

באותה שנה (2016-17) יותר משני שלישים (כ-70.3%) מהסטודנטים החרדים במה"ט למדו במכללות טכנולוגיות המיועדות לאוכלוסייה החרדית. רוב הנשים שלמדו בענף המחשבים בשנת הלימודים תשע"ז (2017) הן חרדיות. מדובר בכ-73.5% מהסטודנטיות החרדיות שלמדו את תחום המחשבים.

כ-81.7% ממקבלות התעודה הן חרדיות

מתוך כלל הסטודנטיות הנשים שקיבלו תעודה בענף זה, עמד שיעור הסטודנטיות החרדיות על כ-81.7%. רוב הסטודנטיות החרדיות במה"ט היו בגילאי 20-18, וגילם של רוב הסטודנטים (הגברים) החרדים היה גבוה מ-23 שנים.

מספר החרדים מקבלי התעודה עלה ב-48%: בעוד שבשנת 2012 עמד מספרם על 516, הרי שבשנת 2017 היו 764 סטודנטים חרדים שקיבלו תעודה. אחוז דומה של עלייה נמצא גם בקרב הסטודנטים לא חרדים.

האוכלוסייה שנמדדה בסקר, ושהגיעה מבתי ספר שידוע מה הפיקוח עליהם, כוללת רק את הסטודנטים אשר בשנת הבדיקה גילם היה נמוך מ-31 שנים. אחוז הסטודנטים בגילאים הנמוכים מ-31 מתוך כלל הסטודנטים במה"ט עמד על 77%.

אחוז הסטודנטים שגילם נמוך מ-31 ושלא ידוע סוג הפיקוח על בית הספר שבו למדו, עומד על 3.7% בתשע"ב (2012) ועל 1.7% בתשע"ז (2017).

לכתבה השנייה בסדרה – הסטודנטיות החרדיות כובשות את ענף המחשבים במה"ט

 

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה