שיתוף

מנהלים ישירים ומנהלי משאבי אנוש יכולים להכיר בהישגים אישיים של עובדים ולעודד אותם בלי לגרום למתח בצוות שיתבטא בכעס על העובד שקיבל הכרה והוקרה, ובלי להרוס לו את מערכת היחסים עם עמיתיו לצוות.

בניית תרבות ארגונית של הערכה, הכלה והצלחה קולקטיבית, תורמת לסביבת עבודה חיובית שבה כל חברי הצוות מרגישים מוערכים ובעלי מוטיבציה.

הכרה בהישגי עובד ועידודו להגיע להישגים יוצאי דופן הוא תהליך עדין הדורש התחשבות וטקט כדי לשמור על דינמיקה צוותית חיובית.

המטרה היא להכיר בתרומות אינדיבידואליות בלי לגרום לטינה משאר חברי הצוות או להרתיע את חברי הצוות האחרים.

להלן 10 אסטרטגיות למנהלים ומנהלי משאבי אנוש כדי להכיר בהישגי עובדים ספציפיים ולעודד את כל אחד מהעובדים להגיע להישגים יוצאי דופן תוך שמירה על לכידות הצוות:

1 הכרה פומבית לעומת הכרה פרטית בהישגים:

הכרה פומבית:

יש לחגוג את הישגי העובד בגלוי, תוך הכרה במאמציו ובהשפעה החיובית על הצוות או הארגון. הכרה פומבית מחזקת את הערך של תרומות אינדיבידואליות ומעלה את המורל.

הכרה פרטית:

יש לשלוח הודעה פרטית לעובד לאות הבעת תודה והערכה על עבודתו יוצאת הדופן של העובד.

הכרה פרטית בהישגי העובד מאפשרת הערכה אישית ומפורטת יותר למאמצי העובד, ומטפחת קשר חזק יותר.

2 להדגיש את תרומות הצוות:

בעת הכרה בהישגים יוצאי דופן של עובד ספציפי, יש להדגיש כיצד הצלחתו של אותו עובד תורמת להצלחת הצוות או הפרויקט הכוללת.

הדגשת ההישגים הקולקטיביים של הצוות מחזקת את הרעיון שהצלחות אישיות קשורות זו בזו להצלחת הקבוצה כולה.

3 להכיר במאמצים ובהתנהגויות, ולא רק בתוצאות:

יש להכיר במאמצים, במסירות ובהתנהגויות החיוביות של העובדים שתרמו להישגים הבולטים.

התמקדות בהתנהגויות ובמאמצים מעידה על כך שהצלחה מקבלת ביטוי לא רק בתוצאות אלא גם בתכונות התורמות לסביבת צוות חיובית.

4 להכיר בהישגים האישיים של כל העובדים:

יש לחלק את ההכרה בהישגים באופן שווה בין חברי הצוות, כדי לוודא שאנשים שונים יקבלו הכרה על תרומתם לאורך זמן.

הכרה בהישגים של כל אחד מחברי הצוות מונעת תפיסה של העדפת עובד ספציפי וממחישה שלכל חברי הצוות יש הזדמנויות לקבל הכרה בהישגים.

5 לעודד תרבות ארגונית של חגיגת הישגים:

יש לטפח תרבות ארגונית שבה חברי הצוות חוגגים זה את הצלחותיו של זה. יש לעודד עובדים לשתף בהישגים ולהביע הערכה לעמיתיהם.

תרבות ארגונית של חגיגת הישגים יוצרת סביבת עבודה חיובית ותומכת שבה חברי הצוות מרוממים ומניעים זה את זה.

6 לכלול את כולם בנרטיבים של הצלחה:

בעת שמכירים בפומבי בהישגים בולטים של עובדים ספציפיים, יש להשתמש בשפה מכילה המדגישה את המאמצים הקולקטיביים של הצוות כולו.

נרטיבים מכילים מונעים תחושת הדרה ועוזרים לכל חברי הצוות להרגיש מוערכים וחלק בלתי נפרד מהצלחת העובד.

7 לספק הזדמנויות לאחרים לפרוח:

יש לחפש באופן פעיל הזדמנויות להכיר בהישגים של חברי צוות שונים ולהציגם בפומבי.

הענקת הזדמנות לאחרים לפרוח מחזקת תרבות ארגונית של הצלחה משותפת ומעודדת שיתוף פעולה.

8 לעודד הכרה בהישגים בין עמיתים:

יש לעודד את חברי הצוות להכיר בתרומת עמיתיהם, וליישם תוכניות של עמיתים שמכירים בהישגי עמיתיהם.

הכרה בהישגי עמיתים (על ידי עמיתיהם) מקדמת דינמיקה חיובית של צוות, מטפחת תחושת אחווה והערכה הדדית.

9 שמירה על שקיפות בקריטריונים להכרה:

יש לתקשר בבירור את הקריטריונים להכרה כך שחברי הצוות יבינו כיצד מקבלים הכרה בהישגים.

שקיפות מבטיחה שההכרה בהישגים נתפסת כהוגנת ומבוססת על קריטריונים אובייקטיביים, ומפחיתה את הסיכון לטינה כלי העובד שקיבל הכרה בהישגים.

10 לטפל בחששות באופן יזום:

אם יש חששות בקרב העובדים בנוגע להעדפת עובדים מסויימים יש להתייחס אליהם באופן יזום. חשוב להיות פתוחים למשוב ולתקשר בשקיפות לגבי תהליך ההכרה בהישגים.

תקשורת יזומה מבטאת מחויבות להוגנות ועוזרת לטפל בבעיות פוטנציאליות לפני שהן מסלימות.

 

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה