שיתוף

לא מעט מהעובדות והעובדים שהם בנות ובני זוגם של המשרתים במילואים נתקלים ביחס נוקשה מצד מעסיקיהם, בנוגע להיעדרותם בשל שירות המילואים של בני ובנות זוגם.

יש מעסיקים שדורשים מבנות הזוג ובני הזוג של המשרתים במילואים לצאת לחופשה ללא תשלום, אחרים מפטרים אותן\אותם, בשל ההיעדרויות הרבות הנדרשות להם בשל הצורך לטפל בילדים.

הפתרון שמציע המחוקק בנושא זה הוא חלקי ורחוק מלספק את המענה הנדרש.

למעשה, המעסיקים לא מקבלים מהמחוקק סיוע כלשהו כדי שיוכלו להמשיך להעסיק את העובדות והעובדים שנאלצים להיעדר מהעבודה.

התוצאה היא שהעובדות והעובדים עצמם נפגעים מכך, בעיקר בעת שהם מאבדים את מקור פרנסתם.

אין ספק שמעסיקים שנמנעים מלפטר בני ובנות זוג של משרתי המילואים, למרות האתגר הלא פשוט שמצב זה יוצר, יקטפו את הפירות לאחר המלחמה, כאשר מותג המעסיק שלהם ישגשג ויבלוט מעל המעסיקים שלא בחרו בדרך זו.

אם כן מה אומר החוק לגבי היעדרות של בני ובנות זוג של משרתי ומשרתות המילואים:

עובדות ועובדים שבני\בנות זוגם נמצאים בשירות מילואים זכאים להיעדר מהעבודה במשך שעה אחת ביום (מהיום הראשון לשירות המילואים), בהתאם לתנאים מסוימים (פירוט התנאים בהמשך הכתבה).

המעסיק חייב לשלם לעובדת\לעובד עבור שעת ההיעדרות. אסור לו להפחית אותה ממכסת שעות החופשה או שעות המחלה של העובד\ת, והיא ניתנת בנוסף להפסקות שהעובדים זכאים להן.

יצויין, כי עובדים שמממשים את זכאותם לשעת הורות, או זכאות אחרת לקיצור שעות העבודה בגלל ההורות, לא זכאים להיעדר שעה נוספת בגלל שירות המילואים של בני\בנות זוגם, אלא אם כן היעדרות זו תהיה על חשבונם ותנוכה משכרם או ממכסת ימי החופשה שצברו.

עובדים שנעדרים בגלל ההורות פחות משעה ביום זכאים להיעדר מהעבודה גם בגלל שירות המילואים של בני זוגם ובתנאי שלא ייעדרו בסך הכול למעלה משעה ביום.

התנאים שעל העובדים והעובדות שהם\הן בני ובנות זוגם של המשרתים במילואים צריכים לעמוד בהם כדי לקבל שעה ביום של היעדרות מהעבודה:

1 בני/בנות זוגם של העובדים הזכאים, נמצאים בשירות מילואים לפחות חמישה ימים רצופים.

2 העובדים מועסקים במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתם, כלומר 42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות ובענפים מסוימים אף פחות מכך.

3 העובדים\העובדות שהם בני\בנות זוגם של המשרתים במילואים הם הורים לילד\ה שגילם פחות מגיל 13.

4 העובדים לא נעדרים שעה מהעבודה במסגרת זכאות אחרת להיעדרות מהעבודה כהורים.

כדי לממש את הזכות להיעדרות בשל המילואים של בני ובנות הזוג, העובדים צריכים להגיש למעסיק הודעה בכתב על כוונתם להיעדר שעה ביום בתקופה שבני\בנות זוגם נמצאים במילואים.

להודעה זו למעסיק יש לצרף אישור על שירות המילואים של בן\בת הזוג. יודגש, כי הזכאות של העובדים להיעדרות מתחילה מהיום הראשון לשירות המילואים.

כאמור, היעדרות זו היא בתשלום, ולמעסיק אסור לנכות אותה ממכסת ימי החופשה או המחלה של העובדים.

יצויין, כי מי שעובדים בכמה מקומות עבודה במשרות חלקיות לא זכאים להטבה זו, גם אם כל שעות עבודתם מסתכמות במשרה מלאה.

זאת ועוד, הזכות להיעדרות חלה גם על שותפיהם של המשרתים במילואים להורות על ילד משותף, לרבות גרושים, שותפים להורות משותפת וכו'.

השותפים להורות יכולים להיעדר מהעבודה ולהיות מוגנים מפיטורים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1 יש להם ולמשרת המילואים ילד משותף (כולל ילד אומנה);

2 הילד המשותף לא עבר את גיל 14, ואם הוא תלמיד בעל צרכים מיוחדים הוא לא עבר את גיל 21.

3 ההיעדרות מהעבודה היא לצורך השגחה על הילד.

האיסור על הפיטורים של בני\בנות זוגם של חיילי המילואים, ושותפיהם להורות של חיילי המילואים, שנעדרו שעה ביום בעת שירות המילואים, חל בין התאריכים ה-7 באוקטובר 2023 עד ה-1 במרץ 2024.

הזכות להיעדרות אינה מוגבלת לשעות מסוימות במהלך היום.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה