שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

העובדים שלכם נאלצים להיות בבידוד מניעתי והם אינם חולים ואין להם תסמיני מחלה? החל סוף שבוע זה מתבטלת תעודת המחלה הגורפת, ולכן מעסיקים לא יצטרכו עוד לשלם לעובדים שבבידוד דמי מחלה עבור אותם ימי הבידוד.  

מתחילת משבר הקורונה ועד עתה נאלצו המעסיקים לשלם דמי מחלה לעובדים שנמצאו בבידוד גם אם לא היו חולים, על פי מספר ימי המחלה שנותרו לעובדים.

נוהג זה הופסק על פי צו של בג"ץ והחל מיום חמישי הקרוב, מעסיקים לא יצטרכו עוד לשאת בנטל תשלום השכר לעובדים שהוטל עליהם בידוד.

במילים אחרות, עובדים שכירים שחל עליהם צו בריאות העם בנוגע לבידוד בית, שאין להם תסמינים ואף אינם נושאים את נגיף הקורונה החדש, לא יהיו עוד זכאים לקבל תשלום כנגד ימי מחלה על פי חוק דמי מחלה.

לאור זאת הוכרז, כי החל מיום ה-30 בספטמבר 2020 מתבטלת תעודת המחלה הגורפת שהוצאה על ידי משרד הבריאות לפי צו בריאות העם.

נקבע, כי חולים שהוטל עליהם לשהות בבידוד שנועד לצורך מניעה, כלומר הם נקיים מתסמיני מחלה ומהנגיף, ואינם חולים בכל מחלה אחרת אשר שוללת את יכולתם לעבוד, לא יוכלו לקבל תשלום עבור דמי מחלה.

זאת ועוד, מדובר בעובדים שהיעדר כושרם לבצע את עבודתם אינו נובע ממחלה כלשהי אלא הוא נכפה עליהם על ידי צו בידוד שלטוני, ולא על ידי מחלה.

מכיוון שכך, תעודת המחלה הגורפת, שניתנה בעניינם על ידי רשב"צ, מפסיקה להיות בגדר "תעודת מחלה" כהגדרתה בתקנות דמי מחלה, שהצגתה מזכה את העובד החולה בדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה.

המדינה ביקשה לכלול בהגדרת המונח 'מחלה' את כל העובדים שחייבים בבידוד על פי הצו. אבל בגץ קבע, כי פרשנות זו הינה גורפת מדי.

הסיבה לכך היא קביעת בג"ץ, לפיה פרשנות זו הינה מתנגשת עם לשון החוק. היא מותחת את התכלית הנוגעת לשמירה על בריאות הציבור למקומות שהינם חורגים מיחסי עובד מעסיק.

כמו כן, קבע בג"ץ כי פרשנות זו משנה במידה משמעותית את תמונת הסיכונים הכלכליים הנשקפת, גם למעסיקים בנוגע לתשלום דמי המחלה וגם לעובדים עצמם.

שופטי בג"ץ ציינו כי לשינוי האיזון הזה יש השלכות על זכויותיהם של העובד והמעסיק שמהווים צדדים ליחסי העבודה. לכן, שינוי זה אינו מצוי בסמכות הגורם המבצע.

זאת ועוד, נציין, כי כאשר עובד מקבל את תמורת דמי המחלה עבור ימים בהם הוא לא היה חולה, דמי המחלה שלו מגיעים לסיומם, ולא יעמדו לרשותו כאשר יהיה חולה באמת. בפרט לאור העובדה שכל עוד הוא בריא הוא יכול במקרים רבים לעבוד מהבית.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה