שיתוף

בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017 נאלצו כ-90 אלף עובדים במשק הישראלי להסתפק במשרה חלקית, לאחר שלא הצליחו למצוא עבודה במקצועם במשרה מלאה. כך עולה מסקר של הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה לרבעון הרביעי של 2017 (אוקטובר-דצמבר).

אם כן, מהי משרה חלקית, ומה אומרים חוקי העבודה לגבי היכולת להשתכר בה. משרה חלקית מוגדרת כמשרה שבה העובדים עובדים מספר ימים שהוא נמוך ממספר הימים בשבוע שמוגדר במקום העבודה כהיקף מלא.

מקרה אחר הוא כאשר העובד עובד מספר ימים השווה למספר הימים במשרה מלאה אבל מספר השעות שהוא עובד הינו נמוך יותר ממספר השעות ביום הנחשב למשרה מלאה.

משרה מלאה: 42 שעות שבועיות

נכון לאפריל 2018 שבוע עבודה למשרה מלאה מחושב על פי בסיס של 42 שעות (לעומת 43 שעות עד סוף מרץ 2018).

במקומות עבודה בהם העובדים עובדים חמישה ימים בשבוע, משרה מלאה משמעה שמונה שעות ו-36 דקות ביום במשך 4 ימים, וביום הנותר שבע שעות ו-36 דקות (כל זאת לא כולל הפסקה, אלא אם הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים). עבודה במשמרת לילה נחשבת למשרה מלאה כאשר יום העבודה לא יעלה על שבע שעות.

עובדים שמועסקים  פחות מ-42 שעות בשבוע נחשבים לעובדים במשרה חלקית. לדוגמה, עובד שמועסק  21 שעות בשבוע הוא עובד בחצי משרה.

במה עוד מתבטאת חלקיות המשרה

חלקיות המשרה מתבטאת בשכר. עובד במשרה חלקית זכאי לקבל שכר השווה לחלקיות המשרה שלו מוכפלת בשכר הנהוג באותו מקום עבודה במשרה מלאה. כל זאת, בכפוף לחוזה ההעסקה שלו.

ימי חופשה לעובד במשרה חלקית

כל עובד, במשרה מלאה או חלקית, זכאי לימי חופשה במשך מספר מוגדר של ימים מדי שנה, כאשר עבור ימי ההיעדרות (לצורך חופשה בהסכמת המעסיק) הוא מקבל שכר כאילו עבד.

מספר ימי החופשה בשנה תלוי ומשתנה לפי הוותק, ובמקרה של עובד בחצי משרה או במשרה חלקית, מחושבת חלקיות המשרה בהתאם לשעות העבודה בפועל.

על פי חוק שעות העבודה והמנוחה, לפחות 36 שעות רצופות בשבוע מיועדות למנוחה. במקרה של העסקת עובד מעבר לשעות הקבועות, יש לשלם לו שכר עבור שעות נוספות.

הבעיה העיקרית בנושא משרה חלקית נעוצה בכך שהקידום של עובדים במשרה חלקית איטי יותר מקידומם של עובדים במשרה מלאה, וכך גם לגבי הקידום בשכר.

יש זכויות קוגנטיות נוספות התלויות בהיקף המשרה. לדוגמה, דמי הבראה. דמי ההבראה מחושבים באופן יחסי לחלקיות המשרה ובאופן יחסי לתקופת העסקה חלקית במהלך השנה. לפיכך, עובד שעבד לדוגמה שנה אחת, זכאי לדמי הבראה בהיקף של יומיים וחצי, לעומת עובד במשרה מלאה שלאחר שנת עבדה אחת זכאי לחמישה ימי הבראה בשנה.

מה קורה כאשר עובד שהועסק במשרה מלאה נאלץ, בעקבות החלטת המעסיק, לעבוד במשרה חלקית: במצב שבו המעסיק מאלץ את העובד להפחית את אחוזי המשרה בשל צמצומים, שינוי ארגוני או אילוצים אחרים, מדובר בשינוי חד צדדי של הסכם העבודה, אשר מאפשר לעובד להתפטר בדין מפוטר, תוך זכאות לתשלום פיצויי פיטורין מחמת הרעת תנאים.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה