שיתוף

היתרונות שיכול להשיג מקום עבודה שמקפיד על יצירת חווית עובד חיובית, שמתחילה בחווית מועמד חיובית, הם הרבה מעבר לתחושות העובדים עצמם. חווית עובד חיובית משמעה מותג מעסיק משובח, שמקל מאוד על החברה באיתור וגיוס עובדים טובים וטלנטים בולטים.

הגישות שעולות בשנים האחרונות ליישום היעיל ביותר של הקניית חווית עובד חיובית גורסות, כי אף על פי שמידת חשיבותה של חווית עובד חיובית ידועה לכל, היא מציבה אתגר לא פשוט בפני ההנהלה, בפרט בכל הקשור למערכת היחסים בין העובדים למנהליהם הישירים.

אחת הדרכים לבסס תרבות ומדיניות של חווית עובד חיובית במקום העבודה, היא לייצר שינוי ארגוני ולנהל את השינוי בצורה היעילה והטובה ביותר.

המאמץ שנדרש מהמנהלים בכל הדרגות חייב למנוע את הגישה המבוססת על כללים נוקשים בכל הקשור להתייחסות לעובד. חשוב לזכור, כי חווית עובד חיובית היא בסיס מרכזי להשגת יתרון תחרותי על פני ארגונים אחרים, המאפשר להפוך את ההון האנושי בחברה למשאב איכותי.

אחד החששות העיקריים של מנהלים ומנהלי משאבי אנוש הפועלים לטובת חווית מועמד חיובית וחווית עובד חיובית, הוא שעובדים מוכשרים יפלו בין הכיסאות.

חשש אחר נובע מהקושי לשמר עובדים מוכשרים. לכן יש להקפיד על בדיקה אחת לתקופה מוגדרת מראש: האם העובדים המוכשרים חשים מוערכים, האם ניתן לקדם אותם ולאילו תפקידים וכו.

גישה אחרת בנושא חווית עובד חיובית בארגונים, היא גישה לפיה כל ארגון מגדיר לעצמו מהי חווית עובד חיובית המותאמת לערכים שהארגון הגדיר לעצמו. ומרגע שהוגדרו היעדים להשגת חווית עובד חיובית, יש לעקוב באופן שוטף, האם אכן הארגון מצליח ליישם את חווית העובד החיובית.

כמו כן רצוי מאוד שלארגונים תהיה מדיניות ברורה לגבי יצירת חווית עובד חיובית, תוך הקפדה על מנהיגות שמדגימה קידום חווית עובד חיובית.

בד בבד יש להטמיע מנגנונים יעילים לבדיקה שכל המנהלים בדרגי הביניים אכן מיישמים את הגישה של יצירת חווית עובד חיובית. ניתן לעשות זאת למשל על ידי סקרים בקרב העובדים כדי לבדוק את מידת היישום של ערך חווית העובד החיובית.

חווית עובד חיובית וחווית מועמד חיובית הם נושאים אוניברסליים בימים אלה. חשוב לוודא באופן שוטף כי ההגדרות של חווית עובד חיובית וחווית מועמד חיובית ברורות לכל דרגי החברה, ושכולם מפנימים את העובדה כי רק יישומה של חווית עובד חיובית תאפשר לגייס עובדים איכותיים לחברה.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה