שיתוף

בימים אלה, כאשר ארגונים מעוניינים להחזיר את העובדים מהחופשות ללא תשלום (חל"ת), אבל בה בעת אין להם אפשרות לשלם לעובדים שכר באותו גובה כפי שהיה טרם המשבר, רבים מתלבטים האם לקצץ שכר, ואם כן באיזה שיעור, והאם העובדים לא יעדיפו להתפטר בדין מפוטר בעקבות הקיצוץ.

אבל השאלה שטורדת אף יותר את מנוחתם של נהלי משאבי האנוש היא, האם ובאיזו מידה משפיע גובה השכר על המוטיבציה של העובדים.

במצב בו המשאבים של הארגון הפכו מוגבלים ביותר, קיים קושי גדול לקבוע בכמה בדיוק לקצץ את השכר ועדיין לשמר את המוטיבציה של העובדים.

אלא שהיחס בין גובה השכר למידת המוטיבציה הוא מורכב הרבה יותר משנראה על פני השטח.

מתברר כי מחקרים שבוצעו בתחום זה מראים כי הקשר בין שכר, מוטיבציה וביצועים, הינו מורכב הרבה יותר.

מאותם מחקרים עולה, כי גם אם יתנו לעובדים להחליט בעצמם כמה עליהם להרוויח, וגם אם יעניקו להם שכר גבוה יחסית, סביר להניח שבהיעדר גורמי מוטיבציה נוספים, הם לא היו יותר מאושרים בעבודה.

עובד בדרך כלל מתעניין לדעת האם גובה השכר יהפוך את תפקידו ואת המשימות שהוא צפוי לבצע, למהנים יותר, והאם העלאת שכר או היעדר קיצוץ בשכר, יגרמו לו להשאר בחברה מסוימת ולא להתפטר בדין מפוטר.

ממחקרים אלה עולה, כי המתאם בין שכר לבין שביעות רצון בעבודה הינו נמוך מאוד. מתברר שהחפיפה בין רמות השכר לשביעות רצון העבודה היא פחות משני אחוזים.

זאת ועוד, שיעור החפיפה  בין שביעות רצון מהשכר לבין גובה השכר עצמו עומד עלכ-4.8% בלבד.

מסקנת החוקרים היא כי שביעות הרצון של העובדים ממשכורתם, לרוב אינה תלויה במשכורתם בפועל.

כמו כן, מהשוואה שערכו החוקרים לגבי נושא זה במקומות שונים בעולם עולה, כי הקשר בין סיפוק עבודה לבין שביעות רצון, דומה כמעט בכל מקום בעולם.

מהמחקר עולה, כי עובדים שמרוויחים שכר בסכומים בגובה המחצית העליונה של טווח הנתונים, דיווחו על רמות שביעות רצון בעבודה, הדומות לאלו של עובדים שמרוויחים משכורות בסכומים המדורגים במחצית התחתונה של טווח הנתונים.

גם ממחקר שבוצע על ידי חברת המחקרים האמריקאית גאלופ עולה, כי אין הבדל משמעותי בין שביעות הרצון של עובדים מתפקידם לבין שביעות הרצון שלהם מרמת השכר.

שאלה אחרת שעלתה במחקר היא האם שכר שהינו נמוך מהרצוי, עלול להפחית את מידת המוטיבציה של העובדים.

בסוגייה זו מתברר כי בחלק מהמקרים, גמול כספי שהינו מוך מדי עלול לדכא את המוטיבציה להגיע להישגים משמעותיים ואף את ההנאה מהעבודה, את הרצון לקחת יוזמות, להשתתף בהכשרות, ואת הנכונות להתמודד עם אתגרים.

אין תגובות

השאר תגובה