שיתוף

בימים אלה, כשמעסיקים רבים פותחים מחדש את חוזי ההעסקה ומבקשים להפחית את שכרם של העובדים, יש לזכור כי לא ניתן להפחית שכר אל מתחת לשכר המינימום.

עבור מעסיקים מסויימים שנקלעו לקשיים מהותיים בשל משבר הקורונה נוצר כיום מצב אבסורדי:

יש מעסיקים שאינם יכולים להחזיר את העובדים מהחופשה ללא תשלום (חל"ת), משום שאין להם די הכנסות כדי לשלם את משכורתם של העובדים, גם כאשר מדובר בשכר מינימום.

אם המעסיק מותיר את העובד בחל"ת, ולעובד הסתיימו ימי האבטלה, העובד יכול לבקש להתפטר בדין מפוטר. אלא שאז, המעסיק צריך לשלם פיצויי פיטורים. וכאן המקרים מתחלקים לשני סוגים.

מקרה אחד הוא המקרה בו העובד החל לעבוד בשנים (האחרונות) שלאחר שחוקק חוק הפנסיה ובחוזה ההעסקה שלהם קיים סעיף 14 (לפיו, העובד מקבל כפיצויים את מה שנצבר בקופת הפנסיה בסעיף פיצויים, בין אם התפטר או פוטר).

במקרה כזה, סוגיית הפיצויים לא צריכה להוות בעיה עבור המעסיק, שכן הפיצויים כבר נמצאים בביטוח הפנסיוני של העובד.

המקרה השני הוא של עובד שהחל לעבוד לפני שנים רבות, עוד בטרם חוקק חוק הפנסיה (לפני 2008) ובנוסף, חוזה ההעסקה של העובד אינו נתון תחת סעיף 14.

במקרה כזה, המעסיק יאלץ לשלם לעובדים פיצויי פיטורים, כלומר להשלים את סכום הפיצויים לסכום שנמצא בקופת הפנסיה, בסעיף הפיצויים.  

השאלה היא מה קורה כאשר למעסיק אין די הכנסות, לא רק כדי לשלם את שכר המינימום אלא גם כדי להשלים את כספי הפיצויים.

כאן עלולים להתרחש מצבים בהם המעסיק מגיע להסכמה עם העובד ששכרו יופחת אל מתחת לשכר המינימום.

אלא שהסכם כזה אינו חוקי. הזכות לשכר מינימום היא זכות קוגנטית (זכות מגן) והעובד אינו רשאי לוותר עליה.

כלומר גם אם למעסיק יש מסמך חתום על ידי העובד, בו מצהיר העובד כי הוא מסכים (ואף רוצה) לקבל שכר בסכום שהוא פחות משכר המינימום, המסמך הזה לא יתקבל בבית הדין לעבודה, ביום בו העובד יחליט לתבוע את המעסיק על העסקה שלא כדין.

במילים אחרות, הזכות לשכר מינימום אינה ניתנת לוויתור, או להתניה. בנוסף לתביעה אזרחית לפיצויים מוגדלים, מעסיקים שאינם משלמים שכר מינימום חשופים לאכיפה פלילית ומנהלית.

וזה לא עניין של מה בכך. מעסיק שמפר את הוראות שכר המינימום עלול להיות חשוף לקנס כספי שיכול להגיע עד לסכום של 35 אלף שקלים.

בנוסף על כך, גם ההנהלה הבכירה (השכירה) של החברה עלולה להיות חשופה באופן אישי לתשלום קנסות כספיים.

נזכיר, כי שכר המינימום עומד כיום על 5,300 שקלים עבור חודש עבודה מלא (משרה מלאה), או  28.49 שקלים לשעת עבודה (לעובדים שעתיים).

הדרך היחידה שבה ניתן לשלם לעובד פחות משכר המינימום לחודש בצורה חוקית, היא להפחית את היקף ההעסקה שלו. עובד שמועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום המחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו.

לצורך חישוב שכר המינימום יש לחשב את השכר הרגיל ללא תוספות. בשכר הרגיל נכללים: שכר יסוד או משולב, ותוספת קבועה המשולמת לעובד בשל עבודתו (למשל נסיעות).

בשכר זה לא כלולות שעות נוספות, או תוספות אחרות הכלולות בחוזה ההעסקה, ולא כלול החזר הוצאות.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה