האם בקרוב ישתנו שעות העבודה בישראל?

האם בקרוב ישתנו שעות העבודה בישראל?

ועדה משותפת של משרד התמ"ת, ארגוני מעסיקים וגורמים נוספים תדון בחוק שעות עבודה ומנוחה של שנות ה-50 ותבדוק אפשרות להתאימו למציאות של המאה ה-21. וגם אתם מוזמנים להשתתף!

שיתוף

שעות עבודה ומנוחה

האם יחולו שינויים בחוק שעות עבודה ומנוחה, ושעות העבודה המרובות המאפיינות כיום כמעט כל ארגון בישראל ישתנו?

את הנושא הזה ועוד תנסה לבחון ועדה בראשותו של שר התמ"ת לשעבר, אלי פז, אשר תדון בחוק ותבדוק את נושא התאמתו למציאות החברתית והכלכלית של העידן הנוכחי בישראל.

הוועדה תתקיים בהשתתפות משרד האוצר, ההסתדרות, ארגוני מעסיקים, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה וקוראת גם לציבור הרחב להעלות סוגיות ורעיונות הקשורות לחוק, בהיבטים של זכויות העובדים והמעסיקים, היבטים כלכליים, מגדריים ועוד.

שר התמ"ת, שלום שמחון, מבקש כעת לבדוק את האפשרות להתאים את החוק העתיק למציאות הכלכלית והחברתית של ישראל היום.

הוועדה תקבל נתונים בסיסיים על שעות העבודה בישראל, מבוססי מחקרים, שיהוו תשתית להשוואה של הנעשה בישראל לעומת מדינות מערב אחרות, בדגש על מדינות ה-OECD.

הוועדה תקבל גם נתונים אודות התשתית החוקית, חקיקת משנה והסכמים קיבוציים, תוך השוואתן למדינות הנ"ל.

חוק שעות עבודה ומנוחה נחקק לראשונה בשנת 1950 על ידי שרת העבודה דאז גולדה מאיר, והוא מגדיר את אורך שעות העבודה המותרות לעובד, את אופן התשלום עבור שעות נוספות ואת זכותו למנוחה שבועית. החוק היה הראשון שהוגש בתחום העבודה.

נושא השעות הנוספות הוגדר בחוק שנים לאחר מכן – על בסיס מלחמת יום הכיפורים, במסגרת מתכונת לשעת חירום כצורך בטחוני. בהמשך כל שוק העבודה התבסס על תקנות אלה, ועל כן משרד התמ"ת החליט כי לא יתכן שכל שוק העבודה יתבסס על תקנות לשעת חירום בלבד.

הוועדה תעסוק בנקודות הבאות:

בדיקת הסכמי העבודה הקיימים בשוק העבודה הישראלי בכל הענפים והמגזרים: ענף ההייטק, הסכמים קיבוציים ועוד.

בחינת גמישות שעות העבודה לפי רצונו של העובד בשוק העבודה בכלל.

בחינת ענפים בשוק העבודה המקלים על העובדים בנושא השעות, שעות נוספות וגמישות בשעות העבודה.

בחינת נושא הגנה על העובד ומניעת ניצול עובדים.

בחינת ההיבטים הנוגעים באפקטיביות העבודה בשעות העבודה הקיימות כיום – כולל שחיקת העובדים.

בדיקת היבט הבריאות התעסוקתית ומחלות מקצוע.

עריכת השוואה בין מודלים שונים של העסקה – עובדים בשכר חודשי/ גלובלי לעומת עובדים שעתיים.

בחינת הנושא החברתי – ערכי המשפחה בהיבט אפשרות השקעת זמן איכות עם המשפחה.

השפעת הטכנולוגיה על שעות העבודה – זמינות העובדים עבור מקום העבודה באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת.

כוונה לצמצם את מספר העובדים המועסקים בשכר לפי שעה.

בהמשך לכך, אפשרות שינוי של אורך שעות העבודה תאפשר השתתפות גבוהה יותר בשוק העבודה וצמצום האבטלה.

המשרד קורא לציבור לקחת חלק בפעילות הוועדה, להעלות דעות, רעיונות והיבטים שונים הקשורים בחוק ובאפשרות לשינויו. לפרטים לחצו כאן.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה