גייסתם עובד חדש? אתם מחויבים לעדכן את יתר המועמדים לתפקיד

גייסתם עובד חדש? אתם מחויבים לעדכן את יתר המועמדים לתפקיד

תיקון החוק קובע שהמעסיק מחויב למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון הודעה בכתב בנוגע להתקדמות הליכי המיון לעבודה או לאי קבלתו

שיתוף
בחירת מועמד Photo by Master isolated images

כמויות קורות החיים הנשלחות עבור כל משרה פתוחה הן בלתי נתפשות, ועמן מגיעים מועמדים רבים לצורך מיונים, שחלקם משתרעים על פני מספר חודשים. לחץ הזמן והעומס הרב גורמים למעסיקים רבים לדלג מעל הוראת החוק החדשה לפיה מרגע שמגיע אדם לראיון עבודה, למרכז הערכה או לבחינה כלשהי – הוא נחשב בפני החוק למועמד לעבודה, וחלה חובה על המעסיק לעדכנו בנוגע להתקדמות בהליך הקבלה או במקרה שלא התקבל.

נבחר Photo by 2nixהתיקון האחרון לחוק הודעה לעובד קובע כי המעסיק מחויב למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון הודעה בכתב בנוגע להתקדמות הליכי המיון לעבודה, לפחות אחת לחודשיים ממועד תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון.

בנוסף מחויב המעסיק להודיע למועמד על אי קבלתו לעבודה לא יאוחר מ-14 יום מהמועד בו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

בהודעה זו יש לכלול את שם המעסיק ואת שם המועמד לעבודה, את מועד תחילת הליכי המיון לעבודה וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון אם אינו המעסיק, את התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון, וכן את שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ואת תפקידו.

ניתן לשלוח את ההודעה באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת טקסט או בכל אמצעי טכנולוגי אחר. עם זאת, הוראות אלה לא יחולו על מועמד לעבודה שאינה נמשכת יותר מ-30 יום, עבודה בענף ההסעדה וכן בעבודה אצל גורם שאינו מעסיק למעלה מ-25 עובדים.

שר הכלכלה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע מעת לעת סוגי עבודות או מקומות עבודה נוספים שהוראות אלה לא יחולו עליהם.

 

כנס מקורות הגיוס הגדול בישראל ייערך על ידי HRus בשיתוף HRD ב-29 באוקטובר בכפר המכביה
לחצו כאן לצפייה בתכנית הכנס

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה