הוקם בישראל בית דין לאזרחות וזרים

הוקם בישראל בית דין לאזרחות וזרים

בית הדין המיוחד לנושאי אזרחות וזרים יהווה ערכאת ערעור שיפוטית על החלטות רשות האוכלוסין ושר הפנים

שיתוף
דיני עבודה בינלאומי

דיני עבודה בינלאומי

לאחרונה בוצעה, בשקט תקשורתי יחסי, "השקה רכה", של בית דין לענייני אזרחות וזרים, או בשמו הרשמי "בית דין לעררים". בית דין זה פועל באופן עצמאי, חיצוני ובלתי תלוי במשרד הפנים, ומהווה ערכאה שיפוטית על החלטות הרשות המבצעת, ובעיקר על החלטות רשות האוכלוסין וההגירה, ושר הפנים, ויעניק סעד על מגוון נרחב מאוד של החלטות בתחום האזרחות והזרים.

עו"ד צבי קן תור ממשרד עורכי הדין קן תור עכו אשר מתמחה בתחום זה, הסביר כי בית דין זה מהווה למעשה בית משפט שלום לעניינים מנהליים. סמכותו של בית הדין נובעת מחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, והיא כוללת נושאים רבים כמו ענייני הכניסה השהייה הישיבה והיציאה מישראל, ענייני אזרחות, עניינם של בני זוג של תושבי קבע או אזרחי ישראל, ביקורת משמורת, קטינים ילידי ישראל שלא חל עליו חוק השבות, עניינים על פי החוק למניעת הסתננות וכו'. בית הדין לא יוכל לדון בערר על החלטות הממשלה, תקנות וחוקים.

אוכלוסיית היעד של בית הדין כוללת קבוצות רבות ומגוונות, לרבות מהגרי עבודה, מבקשי מקלט, עובדים זרים עם ובלי רישיון עבודה, ילדי עובדים זרים, מבקשי מעמד מכח זוגיות, איחוד משפחות, מבקשי הארכת אשרות של עובדים זרים, קטינים לא מלווים, צאצא של יהודי שלא חל עליו חוק השבות (למשל נין של יהודי) ועוד.

עו"ד קן תור ציין כי הקמת בית דין המתמחה בתחום המעמד האזרחות והזרים מאפשרת דרך אחידה וראויה לערעור על החלטות רשות האוכלוסין ושר הפנים. החלטות אשר כיום דרך הערעור עליהן הינה מסורבלת ומסובכת, ואשר עד כה נדונו במסגרת ועדת ההשגה לזרים ובגופים שיפוטיים אחרים, אולם לא בצורה אחידה, סדורה וברורה.

הקמתו של בית דין ייחודי זה מעניקה תוכן לזכות של כל מי שבקשתו בעניינים אלה נידונה ונדחתה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה או שר הפנים בהחלטות מסוימות, לערור לבית הדין. בכך יעביר בית דין זה ביקורת שיפוטית על החלטת הרשות המנהלית ויבקר את החלטותיה של הרשות המבצעת על פי כללי המשפט המנהלי. דהיינו על ידי בחינת סבירותה של ההחלטה. בית הדין אינו אמור לבוא עצמו בנעלי הרשות המוסמכת לעניין זה, ולהחליף את שיקול דעתה.

עם הקמתו מציג בית הדין ערכאה מקצועית ספציפית נוספת במשפט הישראלי, ובכך מסייע בהקטנת העומסים בבית המשפט, צמצום הליכי ביניים וקבלת החלטה סופית, אשר מהווה ודאות מהירה למצב העורר.

עו"ד עמית עכו, אשר פעילותו מתמקדת בתחום זה, הוסיף כי בשלב זה נפתח בית הדין רק בתל אביב ובירושלים, כאשר בשנים הקרובות יפתחו בתי דין נוספים בחיפה ובבאר שבע. זהו בית דין עצמאי ומתמחה עם דיינים משלו ונשיא בית דין עצמאי משלו. ניתן לפנות לבית הדין רק לאחר מיצוי ההליכים במסגרת רשות האוכלוסין, וזאת רק תוך 30 ימים מיום פרסום או מיום קבלת ההחלטה. המשיבים הינם שר הפנים ורשות האוכלוסין וההגירה, אשר לרשותם תעמוד לצורך כך פרקליטות מקצועית שתעסוק רק בנושאים אלו.

בסמכותו בית הדין לאשר את ההחלטה עליה עוררים, לשנותה או לבטלה (מחוסר סבירות וחוסר מידתיות), וכן להחזירה עם הוראות לרשות שהחליטה את ההחלטה. זאת נוסף לסמכויות הרגילות לכל בית דין.
על החלטתו של בית הדין ניתן יהיה לערער בזכות בערעור מנהלי לפני בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים, באמצעות הגשת עתירה מנהלית.

עו"ד עמית עכו ציין כח לדעתו הקמת בית דין ייחודי זה מהווה פריצת דרך בתחום דיני האזרחות, הזרים וההגירה בישראל, מכיוון שהקמתו של גוף שיפוטי עצמאי בתחום זה מקימה את הפורום השיפוטי בו ראוי שיתבררו, וכי מדובר בנדבך נוסף בעיצובה ושיפור מקצועיותם של מערכות האוכלוסין וההגירה ושל מערכת המשפט.

* הכותב הנו עורך דין ממשרד עוה"ד קן תור & עכו

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה