שיתוף

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בביטוח הפנסיוני שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לעובד במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס בשל מצבו הבריאותי.

יצויין, כי חיסכון בקופות גמל אינו כולל כיסוי ביטוחי כלל, כלומר אינו מבטח את העובד מפני אובדן כושר עבודה או מוות.

אם כן, איך המעסיק יכול לבטח את העובד בביטוח נגד אבדן כושר עבודה: מתוך הסכום החודשי המופרש לביטוח הפנסיוני מוקדש סכום מסוים לצורך ביטוח העובד במקרה של נכות (אובדן כושר העבודה). גובה הסכום משתנה בהתאם למסלול שבוחר העובד.

הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב אבדן כושר העבודה, ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח השאירים, והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו.

עוד נציין, כי למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד לגבי המסלול אותו הוא בוחר לניהול כספי החיסכון הפנסיוני.

כלומר לעובד יש זכות לבחור במסלול ביטוח פנסיוני שלא כולל ביטוח אבדן כושר עבודה, אלא שבמקרה כזה העובד לא יהיה זכאי לקבל סכום כלשהו במקרה של נכות.

במקרים בהם העובד אינו מעוניין שהביטוח הפנסיוני שלו יכלול ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כדאי שהמעסיק יחתים את העובד על מסמך לפיו העובד מודע לכך שאם יקרה לו מקרה שבעקבותיו הוא יאבד את כושר העבודה שלו, הוא אינו מבוטח ומתחייב שלא לתבוע את המעסיק.

בקרנות הפנסיה כולל הביטוח גם מקרים שבהם נגרם אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה שהיתה קיימת וידועה גם לפני שהעובד הצטרף לקרן הפנסיה. עם זאת, כיסוי זה נכנס לתוקף רק לאחר חמש שנים מיום ההצטרפות לקרן הפנסיה.

בביטוחי מנהלים החיסכון הפנסיוני אינו מבטח בדרך כלל את החוסכים מפני אירועים הקשורים במחלות קיימות.

עם זאת, המבוטח וחברת הביטוח יכולים להסכים כי הביטוח יכסה גם מחלות קיימות, אולם במקרה כזה הפרמיה החודשית שישלם המבוטח תהיה גבוהה יותר.

ביטוח אובדן כושר העבודה במסגרת קרן פנסיה מגן בדרך כלל רק מפני אובדן מוחלט של כושר עבודה לעבוד בכל מקצוע שהוא המתאים לכישוריו.

משמעות הדבר היא שאם בעתיד יאבד המבוטח את יכולתו לעבוד במקצוע הספציפי שבו הוא עוסק אך יוכל לעסוק במקצוע אחר, הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה.

הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים מכסה בדרך כלל גם אובדן כושר לעבוד במקצוע הספציפי של המבוטח.

כלומר, די בכך שהמבוטח לא יכול עוד לעבוד במקצוע הספציפי שבו עבד, על מנת שיהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה, אף אם יש ביכולתו לעסוק בעבודה אחרת.

עובד שחוסך בביטוח מנהלים רשאי להצטרף למסלול חיסכון פנסיוני שאינו מכיל רכיב ביטוח מפני נכות. במקרה כזה אם תיגרם לו נכות, הוא לא יהיה זכאי לקצבה לא מחברת הביטוח ולא מהמעסיק.

כנס קהילת הגיוס השנתי

כנס ההדרכה והלמידה השנתי

אין תגובות

השאר תגובה