שיתוף

בית הדין לעבודה קיבל לאחרונה תביעה של חמישה מנהלי סניפים כנגד חברת ג'י וואן פתרונות אבטחה, ונתן צו מניעה זמני לפיו לא ייכנסו לתוקף הודעותיה של החברה לתובעים כי הם מפוטרים.

כמו כן נאסר על החברה לפגוע בתנאי עבודתם של התובעים ולגייס עובדים אחרים במקומם.    קובי חתן

בית הדין פסק כי החברה אינה יכולה לפטר אותם, עד להכרעה בתיק העיקרי, משום שנמצא כי עומדת להם עילת תביעה לכאורה, ואף מאזן הנוחות נוטה לטובתם.

מפסק הדין עולה, כי מנהלי הסניפים, שיוצגו בבית הדין האיזורי לעבודה על ידי עו"ד קובי חתן, המתמחה בדיני עבודה, פוטרו בסמוך לאחר שהעלו בפני החברה דרישה לתשלום גמול שעות נוספות.

בית הדין האזורי לעבודה פסק כי החברה אינה יכולה לפטר את התובעים, וקבע כי עומדת לתובעים עילת תביעה לכאורה ומאזן הנוחות נוטה לטובתם, מהסיבות הבאות:

1 סמיכות הזמנים שבין הגשת מכתב הדרישה של התובעים לקבלת זכות קוגנטית (גמול שעות נוספות), לבין מועד זימונם לשימוע הינה מטרידה, ומעבירה אל המעסיק, את הנטל להוכיח כי לא היה קשר בין שני האירועים.

2 המעסיק לא עמד בנטל זה, אלא להיפך: כ-10 ימים לאחר שליחת מכתב הדרישה, נשלחו חוקרים פרטיים לבצע מעקבים אחרי התובעים, על מנת לבחון את הדרישה לשעות נוספות.

החברה לא הביאה ראיות כי מדובר בחלק מבדיקה רוחבית כלשהי, או כי מדובר בפרקטיקה הנוהגת אצלה גם ביחס לעובדים שלא פנו אליה בבקשת לאכיפת זכויות.

כך שנראה כי מדובר היה בפעולת תגמול שעיקרה לצרכי הרתעה, פעולה שיש בה להעיד לכאורה על חוסר תום ליבו של המעסיק.

זאת ועוד, הימים שבהם בוצעו המעקבים, ימי מגיפת הקורונה, לא היו ימים כתיקונם בנוגע לנוכחות במקום העבודה של עובדים בישראל בכלל, ונוכחות של עובדי החברה במקום העבודה בפרט.

נקבע, כי התנהלות החברה מעלה חשש, כי היא נועדה להפעיל לחץ על התובעים לסגת מתביעתם לזכויות קוגנטיות.

לכאורה, קבע בית הדין, עולה מהראיות כי החברה היתה נעולה בדעתה להיפטר מהתובעים בשל דרישתם לגמול שעות נוספות.

3 ההחלטה על פיטורי התובעים באופן מיידי תוך שלילת זכאותם לפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת הינה החלטה כבדת משקל, אשר מחייבת הקפדה יתרה על קיום הליך שימוע תקין ומתן הזדמנות נאותה לעובד להשמיע את טענותיו.

כמו כן מחייבת החלטה כזאת את המעסיק לבחון טענות אלה בנפש חפצה. לא נמצא כי חובות אלה קוימו ביחס לתובעים.

בנוגע למאזן הנוחות, קבע בית הדין לעבודה כי התובעים מועסקים תקופה ארוכה בחברה, וזכו ליחסי אמון מלאים לאורך תקופה זו מצד המשיבה, ופיטוריהם המיידים תוך שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, יגרום להם נזק כבד ומיידי.

מנגד, החברה לא תיפגע מהמשך העסקתם של  התובעים בתפקידם עד להכרעה בתיק העיקרי.

בסיכומו של דבר פסק בית הדין כי בהחלט יתכן שיעלה בידי התובעים להוכיח כי החברה פיטרה אותם בגלל רצונם לבחון את זכויותיהם על פי משפט העבודה.

לפיכך ניתן צו מניעה זמני לפיו, כאמור, לא ייכנסו לתוקף הודעותיה של החברה לתובעים כי הם מפוטרים, ונאסר על החברה לפגוע בתנאי עבודתם של התובעים ולגייס עובדים אחרים במקומם.

נציין, כי בסוף אפריל פנה עו"ד קובי חתן, בא כוחם של התובעים, אל החברה בדרישה שתשלם למרשיו גמול שעות נוספות, תוך שהוא מסתמך במכתבו על דוחות הנוכחות שלהם. לטענתו, מהדו"חות עולה כי מרשיו עבדו שעות נוספות רבות.  

עוד טענו התובעים באמצעות עו"ד חתן, כי החל ממועד פניה זו, החלו התובעים לקבל ביקורי פתע ממנהליהם, או להיות מזומנים לפגישות במשרדי החברה שכל מטרתן היתה ללחוץ על התובעים לסגת מדרישתם זו.

לקראת סוף מאי שלחה החברה לתובעים מכתב בו נטען כלפיהם כי לאחר קבלת מכתב הדרישה מהם, הוצמד לכל אחד מהם חוקר פרטי, שביצע אחריהם מעקבים.

החברה טענה כי מדו"ח החקירה עולה כי התובעים מדווחים דיווחי נוכחות שקריים, עוזבים את עבודתם לאחר כמה שעות, ובמשך יום העבודה עושים לביתם ולצרכיהם הפרטיים בחלק ניכר מיום העבודה.

עוד טענה החברה, כי התברר לה כי התובעים מדווחים את שעות הכניסה והיציאה ממקום העבודה באופן שקרי ומגמתי, וכך זכו לקבל משכורות והטבות שלא הגיעו להם.

בבית הדין טענה החברה כי לתובעים ניתנה הזדמנות להעלות טענותיהם כנגד הפיטורים בעל פה, במסגרת ישיבת שימוע שנקבעה ל-1 ביוני, או לחלופין להעבירם בכתב.

עוד צוין באותו מכתב, כי אם לאחר שמיעת הטענות ושקילתם, תתקבל החלטה על סיום העבודה, הרי שנוכח הנסיבות החמורות לא יהיו זכאים התובעים לפיצויי פיטורים ולתשלום הודעה מוקדמת. 

התובעים העבירו את תגובתם בכתב ב-31 במאי, ובה סיפקו הסברים ביחס לתאריכים הספציפיים שבהם נתגלו, לדברי החברה, הבדלים בין השעות המדווחות לשעות הכניסה בפועל למשרדי החברה.

זאת ועוד, ב-1 ביוני עידכן עו"ד קובי חתן, בא כוחם של התובעים, את עו"הד של החברה כי בידיו הקלטות של מנהלי סניפים אחרים בחברה, שבה הם תומכים בטענות התובעים בנושא אופי דיווח השעות במערכת הנוכחות, ומאשרים כי ניתנה להם הוראה לדווח למערכת זו מרגע יציאתם מהבית, כיוון שהם עובדים לאורך כל הדרך ואף לאחר מכן.

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה