שיתוף

על אף ענני עצירת גיוסי כוח האדם המתקדרים באופק, למרות הירידה באוקטובר 2022 במספר המועסקים במשרות מלאות, ולמרות העלייה הקלה באחוז הבלתי מועסקים, המשק הישראלי עדיין נמצא בתעסוקה הקרובה למלאה, עם כ-4.3% בלתי מועסקים בלבד.

מסקר כוח אדם חדש שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי בחודש אוקטובר 2022 נרשמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ירידה במספר המועסקים שעבדו בהיקף מלא – כאשר משרה מלאה נחשבת לצורך הסקר כעבודה 35 שעות בשבוע או יותר.

עוד עולה מהסקר של הלמ"ס כי מנגד, באוקטובר 2022, נרשמה עלייה במספר המועסקים שעבדו בהיקף חלקי, כלומר פחות מ-35 שעות בשבוע או יותר, לעומת חודש ספטמבר.

במקביל, חלה עלייה במספרם של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם במהלך כל השבוע שבו נמדדו הנתונים, אבל חלה ירידה במספרם של העובדים שנעדרו מעבודתם מסיבות כלכליות, לעומת החודש שקדם לו.

ירידה של כ1.1% במספר המועסקים לעומת החודש הקודם

מספרם של המועסקים – לא כולל נעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות – ירד בכ-1.1% לעומת חודש ספטמבר. מדובר בירידה של כ-44 אלף מועסקים.

שיעור התעסוקה של המועסקים, לא כולל נעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות, מתוך כלל בני ה-15 ומעלה, ירד באוקטובר 2022 לכ-60.2% לעומת כ-60.9% בחודש שקדם לו.

כ-4.3% בלתי מועסקים

אחוז הבלתי מועסקים עלה בחודש אוקטובר 2022 לכ-4.3%, לעומת כ-3.9% בחודש ספטמבר 2022 – עלייה של כ-0.4%.

עם זאת, מספר האנשים שאינם משתתפים בכוח העבודה, אשר הפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום עבודתם, ירד באוקטובר 2022 לכ-26 אלף, לעומת כ-32 אלף בחודש שקדם לו.

מספרם של המתייאשים מחיפוש עבודה ירד באוקטובר 2022 לכ-6,000 לעומת כ-9,000 בחודש ספטמבר.

שיעור התעסוקה, כלומר שיעור המועסקים (השכירים) מכלל האוכלוסייה עמד באוקטובר על כ-60.3%, לעומת כ-61.2% בחודש הקודם.

אחוז הנעדרים זמנית מהעבודה

אחוז המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם במהלך כל השבוע או בחלק מהשבוע, באוקטובר 2022, עלה לכ-53.6% לעומת כ-18.8% בחודש שקדם לו.

אחוז המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם במהלך כל השבוע או בחלק מהשבוע, באוקטובר 2022 בקרב מועסקים שאינם עובדים במגזר הציבורי (על פי הגדרה ענפית), עמד בחודש אוקטובר 2022 על כ-56.7 אחוזים, לעומת  כ-18.8 אחוזים בספטמבר 2022.

אחוז המועסקים במגזר ציבורי (לפי הגדרה ענפית) שנעדרו זמנית מעבודתם במהלך כל השבוע או בחלק מהשבוע, באוקטובר 2022, עמד באוקטובר על כ-45.7%, לעומת כ-20% בחודש ספטמבר 2022.

אחוזי הנעדרים מעבודה והעובדים מהבית

מהתפלגות לפי ענפים עולה, כי האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שנעדרו בחודש אוקטובר 2022 באופן זמני מעבודתם, במהלך כל השבוע או בחלק מהשבוע (מתוך כלל המועסקים), היה בענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח ועמד על כ-77.1%.

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה בענפים: מידע ותקשורת (כ-54.2%), פעילויות בנדל"ן (כ-43.3%) ושירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (כ-33.4%).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה במשלחי יד: בעלי משלח יד אקדמי (כ-27.8%), מנהלים (כ-18.4%) והנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה (כ-17.2%).

כנס קהילת הגיוס השנתי

כנס ההדרכה והלמידה השנתי

אין תגובות

השאר תגובה