שיתוף

בחודש אוגוסט 2023 עמד שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה), בקרב בני ה-15 ומעלה על כ-61.6%, לעומת כ-61.5% בחודש יולי 2023 כך עולה מדו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה עמד באוגוסט על כ-3.1% לעומת כ-3.4% בחודש הקודם.

אחוז בני ה-64-25 בכוח העבודה עמד בחודש אוגוסט על כ-81.6% לעומת כ-81.7% בחודש יולי 2023.

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני ה-64-25 עמד בחודש אוגוסט השנה על כ-79.4%, לעומת כ-79.3% בחודש יולי.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ה-64-25 עמד בחודש אוגוסט על כ-2.7%, ירידה קלה לעומת כשלושה אחוזים ביולי.

אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל, מכלל המועסקים, עמד בחודש אוגוסט על כ-77.4%, לעומת כ-77.5% בחודש יולי.

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני ה-15 ומעלה הגיע באוגוסט 2023 לכ-4.499 מיליון איש.

מהם, כ-4.358 מיליון מועסקים וכ-141 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, כ-2.244 מיליון היו גברים, לעומת כ-2.228 מיליון בחודש יולי.

מספר הנשים המועסקות עמד באוגוסט השנה על כ-2.114 מיליון, לעומת כ-2.111 מיליון מועסקות ביולי.

באוגוסט 2023 עלה מספר המועסקים בכ-18 אלף לעומת יולי (וכאמור, הסתכם בכ-4.358 מיליון). מספר השכירים עלה באוגוסט 2023 לכ-3.837 מיליון, לעומת כ-3.819 מיליון בחודש יולי.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני ה-15 ומעלה הגיע באוגוסט לכ-63.6% – ללא שינוי לעומת חודש יולי.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני ה-15 ומעלה בקרב הגברים, ירד מעט לכ-66.8% לעומת כ-66.9% בחודש יולי.

בקרב הנשים הגיע אחוז המשתתפות בכוח העבודה בקרב בנות ה-15 ומעלה לכ-60.5% – ללא שינוי לעומת חודש יולי.

כאמור, אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה בחודש אוגוסט ירד לכ-3.1% לעומת כ-3.4% בחודש יולי.

אחוז הגברים הבלתי מועסקים עמד באוגוסט על כ-3.2% – ירידה קלה לעומת כ-3.4% בחודש שקדם לו.

אחוז הנשים הבלתי מועסקות עמד באוגוסט על כ-3.1% – ירידה קלה לעומת יולי בו עמד אחוז הבלתי מועסקות על כ-3.3%.

שיעור התעסוקה בקרב הגברים (בקרב בני ה-15 ומעלה) עמד באוגוסט על כ-64.7% לעומת כ-64.6% בחודש יולי.

שיעור התעסוקה בקרב הנשים באוכלוסייה זו עמד באוגוסט על כ-58.6% לעומת כ-58.5% בחודש יולי.

באוגוסט 2023 נרשמה ירידה במספר המועסקים שעבדו בהיקף מלא (35 שעות ויותר) בשבוע הקובע.

במקביל, נרשמה עלייה במספר המועסקים שעבדו בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות) בשבוע הקובע, לעומת יולי.

מספר המועסקים שעובדים בדרך כלל בהיקף מלא (35 שעות או יותר בשבוע) ירד באוגוסט בכ-0.1% לעומת יולי.

מספר המועסקים שבדרך כלל עובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) עלה באוגוסט בכ-0.6% לעומת יולי.

אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל, מתוך כלל המועסקים, עמד באוגוסט על כ-77.4% לעומת כ-77.5% בחודש יולי.

בקרב הגברים בגילאי 15 ומעלה, אחוז המועסקים שעובדים בדרך כלל בהיקף מלא, מתוך  כלל המועסקים עלה לכ-85.9% לעומת כ-85.8% ביולי 2023.

בקרב הנשים מעל גיל 15, ירד אחוז המועסקות שעובדות בדרך כלל בהיקף מלא (מתוך כלל המועסקים) לכ-68.3, לעומת כ-68.7% ביולי.

מספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם (במהלך כל השבוע) ירד לעומת יולי. ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק הגיע באוגוסט לכ-35.6 שעות שבועיות – ללא שינוי לעומת יולי.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה