שיתוף

העובד שלכם הודיע לכם כי הוא מתעתד לקבל ילד לביתו למטרת אימוץ? אם הוא מועסק אצלכם לפחות ששה חודשים אסור לכם לפטרו.

ואם הוא מועסק פחות מששה חודשים, אבל סיבת הפיטורים היא האימוץ המיועד, גם אז אסור לכם לפטרו.

האיסור על הפיטורים חל עד ליום בו העובד מקבל את הילד המאומץ או עד שהסתיימו תשעה חודשים מהיום בו קיבל העובד הודעה מעובד סוציאלי על כך שהוא עתיד לקבל ילד לאימוץ – המוקדם מביניהם.

שימו לב: האיסור לפטר את העובד שעומד לאמץ חל לעיתים גם על תקופה ארוכה יותר.

אם האימוץ הוא של ילד ממדינה אחרת, והרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי אישרה כי העובד נמצא בשלב מתקדם של הליך האימוץ של ילד מסוים שנמצא עבורו במדינת חוץ, ובשלב מסוים חל עיכוב בהשלמת הליכי האימוץ, והעיכוב אינו תלוי בהורה המאמץ או בעמותה מוכרת באמצעותה מתבצע האימוץ, אסור לפטר את ההורה עד קבלת הילד לביתו. וזאת, כאמור, גם אם משך התקופה הזו הינו יותר מתשעה חודשים.

אם בכל זאת אתם חייבים לפטר, ניתן יהיה לפטר עובד זה רק לאחר קבלת היתר מאת משרד הכלכלה ורק אם הסיבה לפיטורים אינה האימוץ עצמו.

ההיתר ינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים, כאמור, רק אם הממונה שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים לאימוץ.

זאת ועוד, לממונה על חוק עבודת נשים יש שיקול דעת, כלומר היא יכולה להחליט שלא לתת את ההיתר גם אם הפיטורים אינם קשורים לאימוץ, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום.

יודגש כי החובה לבקש היתר לפיטורי עובד המועסק יותר מששה חודשים אצל אותו מעסיק חלה גם אם ברור שאין קשר בין הפיטורים לבין אימוץ המיועד.

אם בכל זאת פיטרתם את העובד בניגוד לנאמר, מדובר בפיטורים שלא כדין והעובד יוכל להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, והמעסיק צפוי לקנס. בנוסף, העובד יוכל לתבוע פיצויים בשל פיטורים שלא כדין.

עוד יודגש כי פיטוריו של עובד כזה ללא היתר, בטלים מעיקרם והעובד יהיה זכאי לכל זכויותיו כאילו לא פוטר מעולם.

בכל מקרה, העובד צריך להודיע למעסיק על האימוץ המיועד. והאיסור על הפיטורים חל רק מרגע שהודיע העובד למעסיקו.

זאת ועוד, במקרים מסויימים העובד מוגן מפני פיטורים גם לאחר קבלת הילד. למשל, אם ההורה יצא לחופשת לידה (חופשת אימוץ).

במקרים אלה אסור לפטר את העובד במשך חופשת הלידה ובמהלך 60 הימים שלאחר סיומה.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה