איסור עישון בעבודה

איסור עישון בעבודה

כמה עובדות מרכזיות על החוק שהביא סוף לריח עשן האופף את המשרד

שיתוף
איסור עישון בעבודה

איסור עישון בעבודה

תיקון מס' 2 לחוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים ובפרט במקומות עבודה שפורסם ב-2007, נועד להגן מפני עישון פאסיבי על העובדים הלא מעשנים ומפני כל השפעה שלילית הנגרמת לבריאות מעישון. כמו כן מטרת החוק היא לגרום לפחות ופחות מעשנים, באמצעות סביבה שאינה מעודדת עישון. הפרדה בין המעשנים ללא מעשנים מפחיתה את הלגיטימציה בעישון וגורמת למעשנים להתאמץ יותר על מנת להגיע למקום שבו ניתן לעשן. דו"ח של משרד הבריאות מצא כי במדינות בהן קיימת הגבלת עישון ושבהם חלה התייקרות של מוצרי העישון – ירדו מספר האנשים המעשנים.

על פי התיקון, יוטלו קנסות גבוהים במיוחד על בעלי עסק שלא יאכפו את החוק, וכל זאת מאחר שהחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים לא נאכף במשך שנים רבות.

החוק קובע כי בתי עסק רשאים להקצות מקום נפרד שנועד לאזור עישון, כל עוד הוא אינו מהווה מטרד לנוכחים ביתר שטחי הבניין, וכל עוד יש בו פתחי אוורור תקינים. במקום הנפרד למעשנים חובה להציב שלט המורה על איזור העישון וכי אסור לעשן ביתר שטחי בית העסק, וחל איסור להניח מאפרות במקומות ציבוריים בעבודה. יחד עם זאת, החוק אינו מחייב את המעסיק להקצות מקום מיוחד למעשנים, והוא רשאי לקבוע כי אין בשטחו מקום מותר לעישון.

 כחלק ממדיניות הממשלה בתמיכה באיסור לעשן, החוק אינו מגן מפיטורים על עובד שפוטר משום שיצא לעתים קרובות לעשן וכך פגע בתפוקת העבודה שלו.

 מעסיק אינו חייב להקצות לעובד זמן עבור עישון. לפי חוק הוא חייב להקציב לו זמני הפסקה הקבועים בחוק.

 סוגיית קבלת מועמד מעשן לעבודה לא נבחנה עדיין בבית הדין לעבודה, ועל כן באופן עקרוני מעסיק שבחר לא לקבל לעבודה עובד שמעשן, עושה זאת משיקוליו האישיים והדבר אינו נחשב לאפליה. למעסיקים אשר יש להם בעיה עם עישון והם אינם מעוניינים כלל להקצות מקום למעשנים בשטח בית העסק, מומלץ לתאם ציפיות מראש ולציין עוד בראיון העבודה בפני המועמדים כי הם מתנגדים לעישון.

עובדים רבים נאלצים לצאת לחדר המדרגות כדי לעשן. בפועל, חדר מדרגות מוגדר כמקום ציבורי ועל כן הוא אסור לעישון על פי החוק. כתוצאה מכך עובד רשאי לתבוע תביעת נזיקין מעסיק שלא פעל על מנת למנוע את העישון בו. במקרה שארע בשנת 2009 שבו תבע עובד את מעסיקו בעקבות החשיפה הממושכת לעשן הסיגריות, נקבע כי הוא יפוצה על ידי המעסיק ב-25 אלף שקלים. אפשרות נוספת של העובד היא להודיע כי הוא מתפטר מעבודתו בעקבות העובדה שמעסיקו אינו עושה די כדי למנוע את העישון במקום העבודה, והוא יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורין. משמע, אם פנה העובד למעסיק מספר פעמים בעניין העישון במקום העבודה ולא השתנה דבר.  הרשאים לאכוף את החוק הם פקחי העיריות והמועצות המקומיות וכן המשטרה.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה