שיתוף

מטרתו של ריאיון עבודה היא לקבל את מירב הפרטים על המועמד. המראיין צריך לקבל מהמועמד תשובות שיאפשרו לו להפיק תובנות לגבי יכולתו של המועמד להשתלב בארגון, לגבי מידת התאמתו מבחינת כישורי ומיומנויות, ולא פחות מכך לגבי התאמתו האישית כלומר מבחינת אישיותו.

האתגר שניצב בפני המראיינים כיום נובע מכך שהרשת מלאה על גדותיה בטיפים וטריקים שמיועדים למועמדים.

הטיפים הללו מיועדים לאפשר למועמדים להכין תשובות מראש, שהן לא בהכרח אמיתיות או משקפות את יכולותיו ואישיותו האמיתיים של המועמד.

אין ספק שמרואיין צריך להתכונן לקראת הריאיון. יתרה מכך, מרואיין שמתכונן היטב לקראת הריאיון הוא מרואיין רציני. מהסוג שאמור להיות מועדף לגיוס.

אלא שהכנה רצויה לקראת ריאיון היא כזו שבמסגרתה המועמד לומד את החברה לאורכה ולרוחבה.

הוא לומד מראש באילו תחומים עוסקת החברה, לאילו שווקים (גיאוגרפים) היא פונה, מי הלקוחות שלה, לאילו כישורים ומיומנויות היא זקוקה, אילו כישורים כבר נמצאים בה, אילו סוגי מיומנויות חסרים בחברה ואיך הוא (המועמד) יכול למלא צורך זה, ועוד.

הכנה בלתי רצויה היא כזו שמאפשרת למועמד להתקבל על ידי דקלום התשובות ה"נכונות" שהוא למד ושינן מראש, אבל לא בהכרח מייצגות את מי שהוא באמת או את היכולות והמיומנויות שלו.   

כדי להיות מסוגלים להבחין בין שני סוגי המרואיינים, וכדי להיות מסוגלים לקבל תשובות שמשקפות את המציאות, כדאי לבסס את השאלות על סיטואציות שהתרחשו במציאות, בעברו של המועמד ושהן מעניינות ורלוונטיות לתפקיד.

בנוסף, יש לנסח שאלות שיאפשרו למראיין להבין את הגישה של המועמד, את מידת המוטיבציה והמחוייבות שלו וכן את מידת ההתאמה שלו למנהל הישיר, לצוות ולתרבות הארגונית.

לשם כך, עוד לפני שמתחילים לנסח שאלות, יש לאפיין בצורה מדויקת את התפקיד מעבר לדרישות הסף המפורטות בתיאור המשרה.

לאחר מכן יש להחליט מהי רמת המיומנות שצריכה להיות למועמד. האם עדיף לגייס מועמד שכבר למד והוכשר למשימות או שמעדיפים ללמד את המועמד, להכשירו ולטפחו על פי הפרקטיקות הנהוגות בארגון. לשם כך צריך, בין השאר, להגדיר מהי רמת הניסיון והידע הקריטיים לתפקיד.

לאחר שכל ההגדרות הוגדרו וכל המאפיינים אופיינו, יש להחליט אילו שאלות יאפשרו למראיין ללמוד בצורה הנכונה והאמיתית ביותר על התאמתו של המועמד.

לכן השאלות צריכות להתבסס על דוגמאות מסיטואציות אמיתיות ולהיות מנוסחות באופן שיאפשר לקבל תשובות כנות.

זאת ועוד, כדי להגדיר את התפקיד במדויק, יש לבחון, לדוגמה, מהו הניסיון והידע הקריטיים לתפקיד ולמשרה אותה רוצים לאייש, לעומת הניסיון והידע שניתן ללמד תוך כדי ביצוע התפקיד.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה